Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Chi phí xây lắp Dự án:Nhà làm việc xã Quảng Thái, Hạng mục: Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc
Ngày cập nhật 27/05/2022

Ngày 26/5/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 148/QĐ-UBND của UBND xã về phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Chi phí xây lắp  Dự án:Nhà làm việc xã Quảng Thái,  Hạng mục: Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc.

 

Xét E-Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH XD Nhân Tín lập;

                                        

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Chi phí xây lắp củadự án:Nhà làm việc xã Quảng Thái, Hạng mục: Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việcvới các nội dung chủ yếu sau:

Phần I. Thủ tục đấu thầu:
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần II.Yêu cầu kỹ thuật:
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3.Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín,Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng và Thương Mại ATZ các bộ phận có liên quan của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.758.167
Truy cập hiện tại 8.113