Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH Dự án: Đường vào Trang trại Tây Hoàng từ nhà ông Hiền đến cống Trằm Ngang, xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 15/11/2022

Ngày 11/11/2022, UBND xã Quảng Thái ban hành Thông báo số: 170/TB-UBND về việc khởi công công trình: Đường vào Trang trại Tây Hoàng từ nhà ông Hiền đến cống Trằm Ngang, xã Quảng Thái

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái xin thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền và các đơn vị có liên quan quá trình triển khai thi công dự án: Đường vào Trang trại Tây Hoàng từ nhà ông Hiền đến cống Trằm Ngang, xã Quảng Thái như sau:

I. Tóm tt các ni dung ch yếu ca dự án:

a. Tên Dự án: Đường vào Trang trại Tây Hoàng từ nhà ông Hiền đến cống Trằm Ngang, xã Quảng Thái

Loại Dự án: Công trình giao thông

Cấp Dự án: Cấp IV

b. Địa đim xây dng: xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Quy mô xây dng, công sut, các thông s k thut ch yếu:

-  Chiều dài toàn tuyến L= 978,20 m.

-  Bề rộng mặt đường B = 3.5m + 2x1.0m = 5.5m.

-  Kết cấu mặt đường bằng Cấp phối đá dăm dày 18cm, đắp đất nền lề, khuôn đường bằng đất cấp phối độ chặt K95.

-  Công trình thoát nước trên tuyến tải trọng HL93.

d. Tổng mức đầu tư:              

Nội dung chi phí

Theo QĐ 1797/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 của UBND huyện Quảng Điền

- Chi phí xây lắp

1.616.945.000

- Chi phí quản lý dự án

44.676.000

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

143.811.000

- Chi phí khác

20.661.000

- Chi phí dự phòng

173.907.000

Tổng cộng

2.000.000.000

II. Tổ chức thực hiện:

a. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái

b. Nhà thu thc hin kho sát địa hình: Công ty TNHH TVTK Xây dựng Tam Giang.

c. Nhà thu lp thiết kế bn v thi công: Công ty TNHH TVTK Xây dựng Tam Giang.

d. Nhà thu thc hin phần xây dựng: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thế Quyền.

e. Giá trị hợp đồng: 1.612.595.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm mười hai triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn)./.

III. Tiến độ thực hiện phần xây dựng: 120 ngày

- Ngày khởi công chính thức: Ngày 12 tháng 11  năm 2022

  - Ngày hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2022

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái kính gửi đến quý cơ quan được biết để cùng phối hợp thực hiện.

Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.552.377
Truy cập hiện tại 13.665