Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 24/05/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Số lô đất đấu giá: 20 lô đất thuộc Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền;

2. Khu vực, vị trí: Vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường bê tông 2,5m; vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, một mặt tiền đường đường quy hoạch 7,7m, hiện trạng đường bê tông 2,5m; vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m, hiện trạng đường bê tông 2,5m và đường quy hoạch 5m,hiện trạng đường đất; vị trí 3 đường Tỉnh lộ 4, một mặt tiền đường đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường đất; vị trí 1 đường Tỉnh lộ 11C, hai mặt tiền đường quy hoạch 32m và đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường nhựa 4m; Khu vực 2, vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch 16.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Stt

Ký hiệu
lô đất

 Diện
tích (m2)

Khu vực/vị trí

Giá đất cụ thể để đấu giá QSDĐ  (đồng/m2)

 Giá khởi điểm  (đồng/lô)

  Bước giá   (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu dân cư xen ghép Đông Hồ, xã Quảng Thái

 

 

 

 

1

T890

198

Vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m và đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường bê tông 2,5m

2,900,000

574,200,000

29,000,000

115,000,000

2

T891

168.6

 

 

Vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, một mặt tiền đường đường quy hoạch 7,7m,
 hiện trạng đường bê tông 2,5m

2,700,000

455,220,000

23,000,000

91,000,000

3

T892

157.9

2,700,000

426,330,000

21,000,000

85,000,000

4

T1233

227.5

2,700,000

614,250,000

31,000,000

123,000,000

5

T1235

217.9

2,700,000

588,330,000

29,000,000

118,000,000

6

T1238

208.7

2,700,000

563,490,000

28,000,000

113,000,000

7

T1240

212.1

2,700,000

572,670,000

29,000,000

115,000,000

8

T1242

254.2

2,700,000

686,340,000

34,000,000

137,000,000

9

T1234

174.7

2,700,000

471,690,000

24,000,000

94,000,000

10

T1236

162.4

2,700,000

438,480,000

22,000,000

88,000,000

11

T1237

177.3

2,700,000

478,710,000

24,000,000

96,000,000

12

T1239

192

2,700,000

518,400,000

26,000,000

104,000,000

13

T1241

207.3

2,700,000

559,710,000

28,000,000

112,000,000

14

T1243

221.9

Vị trí 2 đường Tỉnh lộ 4, hai mặt tiền đường quy hoạch 7,5m, hiện trạng đường bê tông 2,5m và đường quy hoạch 5m,hiện trạng đường đất

2,900,000

643,510,000

32,000,000

129,000,000

15

T894

197.7

Vị trí 3 đường Tỉnh lộ 4, một mặt tiền đường đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường đất.

2,500,000

494,250,000

25,000,000

99,000,000

16

T895

200.5

2,500,000

501,250,000

25,000,000

100,000,000

17

T896

222.2

2,500,000

555,500,000

28,000,000

111,000,000

18

T688

240.5

Vị trí 1 đường Tỉnh lộ 11C, hai mặt tiền đường quy hoạch 32m và đường quy hoạch 5m, hiện trạng đường nhựa 4m

3,200,000

769,600,000

38,000,000

154,000,000

II

Khu dân cư xen ghép Trằm Ngang, xã Quảng Thái

       

19

T464

168.4

Khu vực 2, vị trí 1, một mặt tiền đường quy hoạch 16.5m, hiện trạng đường bê tông 3.0m.

2,000,000

336,800,000

17,000,000

67,000,000

20

T465

153.3

2,000,000

306,600,000

15,000,000

61,000,000

 

 

 

 

 

10.555.330.000

 

 

 

- Tổng giá khởi điểm tài sản đấu: 10.555.330.000 đồng (Mười tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

- Người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định tại Phương án đấu giá và các quy định khác của Luật Đất đai 2013.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

TT 

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 đồng/hồ sơ/lô

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000 đồng/hồ sơ/lô

 

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

2. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty).

- Căn cước công dân vợ và chồng kèm theo Giấy đăng ký kết hôn (trường hợp đã đăng ký kết hôn).

- Căn cước công dân và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng).

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong đó ghi rõ nội dung và thời gian ủy quyền (trường hợp đấu giá ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá và người được ủy quyền nộp kèm theo căn cước công dân).

- Giấy xác nhận tài sản thuộc sở hữu riêng có xác nhận của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền (trường hợp vợ hoặc chồng đứng tên tham gia đấu giá và sở hữu tài sản riêng khi trúng đấu giá).

- Đối với trường hợp đồng sở hữu quyền sử dụng đất (đồng sở hữu nhưng không phải cùng vợ chồng) khi cùng tham gia đấu giá khu đất thì hồ sơ của mỗi cá nhân phải đầy đủ như trên.

- Trường hợp khách hàng nộp Chứng minh nhân dân hoặc nơi thường trú khác với thông tin trên Căn cước công dân nộp kèm Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đấu giá chưa kết thúc. 

- Khách hàng nộp 3 bộ hồ sơ khi tham gia đấu giá phải có chứng thực các loại giấy tờ đã nộp hoặc nộp bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/6/2023 tại Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ, thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền; Khách hàng đăng ký xem tài sản trong giờ hành chính để Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc phối hợp với cán bộ địa chính tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/6/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND Quảng Thái.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế và UBND xã Quảng Thái.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/6/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc. Từ 08h00 đến 11h00 ngày 20/6/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/6/2023 cho đến 17h00 ngày 22/6/2023. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc:     

- Số tài khoản: 1051 666 666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietcombank).

- Tiền đặt trước phải được xác nhận có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc trước 17h00 ngày 22/6/2023.

- Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và không khiếu nại về khoản tiền đặt trước đã nộp

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 23/6/2023

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Phúc; địa chỉ: Số 2 đường Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế. SĐT: 0983 771 531 – Kiều Anh; 0935 647 442 – Phương Nhung; Email: daugiavanphuc@gmail.com; Website: https://daugiavanphuc.com.

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3556607 và Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Hoàng Thị biên thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.315.670
Truy cập hiện tại 6.557