Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Phòng Tư pháp đã  ban hành công văn số 29/TP về việc  thông báo Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất đã bị hủy 
Ngày 24/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (CAND).
Ngày 19/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Ngày 21/01/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, cụ...
Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã quy định danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Từ ngày 16/5/2021, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/3/2021 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên...
Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.
Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 140/KH-UBND xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin” năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.811
Truy cập hiện tại 172