Tìm kiếm tin tức
V/v phối hợp trong công tác thu thập, cập nhật thông tin về dân cư
Ngày cập nhật 23/02/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021 Phòng Tư pháp huyện đã ban hành công văn số 07/TP về việc phối hợp trong công tác thu thập, cập nhật thông tin về dân cư.

1. Sau khi giải quyết đăng ký các sự kiện hộ tịch cho công dân như: khai sinh; đăng ký lại khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi, cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;  bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ và giải quyết việc ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật Hộ tịch, Công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn phát Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (mẫu Phiếu DC02), do công an cung cấp để công dân kê khai, sau đó tổng hợp để cơ quan công an liên hệ tiếp nhận.

2. Khi giải quyết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo hình thức liên thông 03 thủ tục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, Công chức Tư pháp  - Hộ tịch các xã, thị trấn phát Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu Phiếu DC01) cho người dân để kê khai (Phiếu do cơ quan công an cung cấp), sau đó tổng hợp để công an liên hệ tiếp nhận.

3. Đối với các trường hợp cần xác minh thông tin về cư trú phục vụ công tác cấp các loại giấy tờ hộ tịch liên quan hoặc trường hợp giấy tờ người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con thì  Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị cơ quan Công an huyện xác minh và giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng Tư pháp để phối hợp với Công an huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu thập, cập nhật thông tin về dân cư tại địa phương.

Phòng Tư pháp đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện và triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch theo nội dung công văn này./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.765
Truy cập hiện tại 180