Tìm kiếm tin tức
V/v thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy ( ngày 01/3)
Ngày cập nhật 01/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 Phòng Tư pháp Huyện Quảng Điền đã ban hành công văn số 10/TP về việc thông báo Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất đã bị hủy .

1. Quyết định số 60/QĐ-STNMT ngày 19/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 095879 tại thửa đất số: 1445; tờ bản đồ số: 01; diện tích đất: 180,0 m² (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mét vuông); mục đích sử dụng: đất ở + đất vườn; tọa lạc tại địa chỉ: phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 30 tháng 03 năm 1991 cho ông Trương Văn Cật. 

2. Quyết định số 65/QĐ-STNMT ngày 22/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 454325 tại thửa đất số: 97; tờ bản đồ số: 21; diện tích đất: 17,0m² (Bằng chữ: Mười bảy mét vuông); mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; diện tích xây dựng: 13,8m²; diện tích sàn: 30,8m²; tọa lạc tại địa chỉ: 15 kiệt 69 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 07 tháng 09 năm 2016 cho bà Nguyễn Thị Nết (Là người đại diện của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông, bà Nguyễn Văn Bụi - Nguyễn Thị Song). 

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Nhằm ngăn chặn việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy, Phòng Tư pháp đề nghị:

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp- hộ tịch không thực hiện việc chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy nêu trên.

Nếu phát hiện việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời thông báo cho các cơ quan có liên quan hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.853
Truy cập hiện tại 179