Tìm kiếm tin tức
Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 22/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 9944/UBND-TN ngày 21/10/2021 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 

Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị, UBND các địa phương liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế để thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải khi hình thành các cơ sở cách ly y tế tập trung. Riêng đối với địa bàn huyện A Lưới, tiếp tục chủ động thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý tại Trung tâm y tế huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế thông tin đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Ngoài ra, để triển khai tốt nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động, bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Rà soát lập danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải. Đối với các phương tiện chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được đề xuất trưng dụng để phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải nghi nhiễm Sars-CoV-2, Công ty lập danh sách báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trước ngày 31/10/2021 để xem xét, chấp thuận; Rà soát năng lực phương tiện, thiết bị trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, lập hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

 

Các đơn vị, UBND các địa phương được giao quản lý cơ sở có phát sinh chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 tổ chức thực hiện công tác thu gom, tập kết đúng quy định, bố trí vị trí phù hợp, thuận lợi để Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tiếp cận thu gom, vận chuyển. Xây dựng phương án nhằm chủ động, sẵn sàng theo phương châm 04 tại chỗ trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 từ các điểm phát sinh đến khu vực xử lý.

UBND huyện A Lưới phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư phương tiện phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/11/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế rà soát danh sách các phương tiện tham gia công tác vận chuyển chất thải do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đề xuất, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

Các đơn vị thực hiện quy trình cấp giấy phép cho lực lượng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng chống dịch Covid-19 được ban hành tại Công văn số 165/CV-BCĐ ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh./.

 
 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.902
Truy cập hiện tại 1.003