Tìm kiếm tin tức
V/v hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực liên quan đến CMND hết hạn sử dụng
Ngày cập nhật 19/01/2022

Ngày  14 tháng 01 năm 2022, Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số ngày  14 tháng 01 năm 2022 VỀ hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực liên quan đến CMND hết hạn sử dụng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chứng thực, Sở Tư pháp nhận thấy còn khó khăn, vướng mắc đối với trường hợp người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch, trong đó, một số trường hợp có nhu cầu cấp thiết trong việc ký kết ngay các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các dự án di dời quan trọng của tỉnh, những người bị bệnh nặng, già yếu nhưng Chứng minh nhân dân (CMND) đã hết hạn sử dụng và chưa được cấp Căn cước công dân (CCCD) nên không thực hiện được, do đó, ngày 15/9/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1729/STP-HCTP xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp. Ngày 05/01/2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Công văn số 02/HTQTCT-CT hướng dẫn đối với trường hợp này. Trên cơ sở Công văn số 02/HTQTCT-CT, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn một số nội dung như sau:

 

1. Khi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch, đề nghị các cơ quan thực hiện chứng thực tuân thủ đúng quy định pháp luật về thành phần hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

 

2.   Trường hợp người có yêu cầu chứng thực là người già, bệnh tật nặng, CMND hết hạn sử dụng nhưng không đi lại để làm thủ tục cấp đổi CCCD được,

 

đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan Công an để được làm thủ tục cấp thẻ CCCD lưu động theo quy định tại khoản 3

 

2

 

 

 

 

Điều 14 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

 

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai, thực hiện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.919
Truy cập hiện tại 1.010