Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá. Nghi định có hiệu lực từ ngày 12/7/2024.
Ngày 09/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Cụ thể như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 về việc bãi bỏ các Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng...
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Theo đó, 03...
Ngày 10 tháng 7 năm 2024 Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1895 /QĐ-UBND  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký...
Ngày 29/6/2024, Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.363
Truy cập hiện tại 8.569