Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái: Họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức cuối năm 2020
Ngày cập nhật 13/11/2020

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1637/UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 về việc triển khai thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cuối năm 2020;

Nhằm triển khai thực hiện việc chấm điểm, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo đúng thời gian, nội dung quy định. Vào ngày 11/11/2020, tại Hội trường UBND xã Quảng Thái đã tổ chức đánh giá phân loại cán bộ, công chức cuối năm 2020, do đồng chí Phạm Công Phước, PCT UBND xã chủ trì.

Về thành phần tham dự có: Đồng chí Trần Hải- Thường trực Đảng ủy- HUV; đồng chí Phạm Công Phước- PCT UBND xã; Đại diện HĐND- UBMTTTQVN xã; cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

Đồng chí Phạm công Phước- PCT UBND xã chủ trì cuộc họp

Cơ bản, toàn thể cán bộ, công chức  trong cơ quan tự đánh giá, chấm điểm Qúy IV, cả năm 2020 liên quan đến cá nhân mình, nộp tại Văn phòng UBND xã trước ngày 10/11/2020 và thông qua tại hội nghị.

Toàn thể cán bộ phải sắp xếp lịch công tác tuần

Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, trường hợp vắng và nghỉ phải báo cáo văn phòng Ủy ban nhân dân xã. Nghỉ trên 1 ngày phải viết đơn.

 

 

Trần Nam Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.480