Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái: Họp bình xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020
Ngày cập nhật 19/11/2020
Toàn cảnh tại cuộc họp

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã Quảng Thái tổ chức cuộc họp bình xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020. Để có cơ sở tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp xét và kịp thời lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2020, 

Về thành phần tham dự có:  Đồng chía Phan Nông- Đại diện Thường trực HĐND xã; đồng chí Phạm Công phước- Phó CT UBND xã- Phó chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng; đồng chí Văn Bửu- UBMTTQVN xã; đồng chí Trần Nam Thanh- Công chức Văn phòng- Thống kê xã- Thành viên hội đồng; Cùng các thành viên Hội đồng Thi đua -khen thưởng xã do đồng chí Phạm công Phước chủ trì cuộc họp

Đồng chí Phạm Công Phước chủ trì cuộc họp

* Về danh hiệu thi đua;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 43 cá nhân (có danh sách kèm theo);

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân:

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

Cờ thi đua của UBND tỉnh: Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số tập thể đạt các tiêu chuẩn

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho tập thể Ban Công an xã Quảng Thái.

* Về hình thức khen thưởng:

- Đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận tặng Giấy khen công tác năm đối với 03 tập thể và 05 cá nhân, cụ thể như sau:

- Đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Trần Nam Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.744
Truy cập hiện tại 365