Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN THÁNG 6
Ngày cập nhật 08/07/2021
Toàn cảnh tại cuộc họp

Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 08/7/2021, đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp  UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 6/2021; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 7/2021. Thành phần tham dự gồm có: đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã cùng các đoàn thể cấp xã, các cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách trong cơ quan UBND xã.

 

 

Đồng chí Phạm Công Phước chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 6/2021; nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 7/2021.

Đồng chí Trần Nam Thanh thông qua báo cáo

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND xã tháng 6; UBND xã yêu cầu từng bộ phận và các cán bộ, công chức trong UBND xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2021 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và chủ động các phương án phòng chống hạn, mặn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021.

2. Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ đầu mùa.

3. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2/2021 (07 lô tại khu phố chợ vùng trung tâm xã) tạo điều kiện phát triển dịch vu khu trung tâm và tạo quỹ đất bán đấu giá cho những năm tới. Tích cực chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Ngày chủ nhật xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thực hiện kế hoạch phân loại rác thải tại các địa phương.

4. Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.         

5. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó, chú trọng việc đôn đốc thu các loại quỹ và thu khác ngân sách nhằm đảm bảo tốt cho nhiệm vụ chi và việc xử lý các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực ngân sách của xã.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỉ niệm ngày TBLS 27/7. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho cho người có công cách mạng.

8. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giám sát và khai báo y tế, xác minh đối với người từ các địa phương trở về.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10. Tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ra mắt mô hình ANTT tại vùng trang trại. Đẩy mạnh tuyên tuyền công tác PCCC, kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC được phân cấp theo NĐ 136.

11. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

12. Chấn chỉnh ngay lề lối, tác phong làm việc của CBCC; thái độ, cách ứng xử của CC tại Bộ phận TN&TKQ. Thực hiện việc kiểm kê, lập BB bàn giao tài sản và chịu trách nhiệm đối với tài sản được giao. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC một cách kịp thời. Không gây phiền hà cho công dân; khắc phục 5 hồ sơ ở lĩnh vực địa chính. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm nay của xã loại tốt.

Đỗ Thị Trang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.532