Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU TRƯỞNG THÔN, PHÓ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2021-2023
Ngày cập nhật 11/07/2021
Tại hội nghị

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy xã. UBND xã Quảng Thái tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho công tác Bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 đúng theo kế hoạch đã quy định; đồng thời triển khai các văn bản liên quan đến công tác Phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sáng ngày 09/7/2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 do đồng chí Văn Đức Xàng- Phó chủ tịch UBND xã và đồng chí Văn Bửu- Chủ tịch UBMTTQVN xã chủ trì hội nghị.

Thành phần tham dự gồm: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy xã; TT HĐND xã; UBND, TT UBMTTQVN xã và Các thành viên trong Ban chỉ đạo Bầu cử xã; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn.

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị           

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã thông qua chương trình hội nghị và kế hoạch Về việc triển khai công tác bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 về: Mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện.

Đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã thông qua chương trình hội nghị và kế hoạch 

Về việc triển khai công tác bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023

Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn trên địa bàn xã, UBND xã Quảng Thái phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Thái thống nhất nội dung các công việc được triển khai triển khai công tác tổ chức bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023, cụ thể như sau:

1. UBND xã kết hợp với UBMTTQVN xã mời các Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã họp để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn,  nhiệm kỳ 2021-2023.

2.  UBND xã ban hành quyết định Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023 của các thôn trên địa bàn xã.

3. UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn,  nhiệm kỳ 2021-2023.

4.  UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

5.  Trưởng Ban Công tác mặt trận các thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023, báo cáo với Chi uỷ Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử và tổ chức họp toàn dân để giới thiệu người ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 (từ 1- 2 người).

6.  Uỷ ban nhân dân xã đã thống nhất các ứng cử viên được bầu Trưởng thôn, Phó trưởng thôn của các thôn do UBMTTQVN xã chốt lần cuối. UBMTTQVN xã lập danh sách các ứng cử viên chính thức để niêm yết tại các nơi công cộng và nhà cộng đồng của thôn chậm nhất vào ngày 30/7/2021.

7. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó trưởng thôn (Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố).

Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

8. Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức in ấn phiếu bầu, có ghi tên các ứng cử viên của từng thôn theo danh sách của UBMTTQVN xã giới thiệu. Tổ bầu cử đến tại Văn phòng UBND xã để nhận phiếu bầu cử vào ngày 04/8/2021. Phiếu bầu cử được giao lại cho từng thôn quản lý để phát hành bầu cử vào sáng 08/8/2021.

9. Uỷ ban nhân dân xã thống nhất cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn của 07 thôn trên địa bàn là đại diện chủ hộ tham gia, 1 chủ hộ là một cử tri (không bầu trưởng thôn toàn bộ cử tri trong độ tuổi lao động ở đơn vị).

10. Ban điều hành các thôn, các Tổ bầu cử của các thôn theo Quyết định của UBND xã có trách nhiệm trang trí khu vực bỏ phiếu ở đơn vị mình một cách nghiêm trang, chu đáo, bố trí đầy đủ các điều kiện để bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu như: hòm phiếu, bàn ghế, các bảng hướng dẫn bầu cử được sắp xếp theo thứ tự nghiêm túc. Công tác trang hoàn phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 07/8/2021. (Trường hợp các thôn có các cử tri không biết chữ thì phải cử người gạch hộ. Người gạch hộ phải trung thực theo nguyện vọng của cử tri về lựa chọn ứng cử viên.)

11. Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2021-2023 cho một thôn là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Số kinh phí trên được dùng cho việc chi phí trang hoàng, băng cờ, khẩu hiệu tại khu vực bỏ phiếu và chi phí cho tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử và ngày bầu cử. BĐH các thôn chịu trách nhiệm nhận và chi phí kinh phí từ UBND xã hỗ trợ thông qua sự thống nhất của Tổ bầu cử. Đồng thời phải đảm bảo được tinh thần đoàn kết, thống nhất trước, trong và sau bầu cử.

12.  Các thôn nào có điều kiện tổ chức liên hoan thân mật trong ngày bầu cử thì chủ động bố trí kinh phí, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc về tài chính được sự thống nhất của Cấp uỷ Chi bộ ở đơn vị mình. Trong khi tổ chức ăn uống phải đảm bảo tiết kiệm, vệ sinh ATTP-TTATXH ở thôn mình.

Ngoài các nhiệm vụ như đã nêu trên, UBND xã sẽ phối hợp với UBMTTQVN xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

* Tất cả các thôn trên địa bàn xã sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 08 tháng 8 năm 2021. Theo thời gian quy định như đã nêu trên, nếu có nhiệm vụ quan trọng phát sinh đột xuất, UBND xã sẽ trao đổi thống nhất với UBMTTQ Việt Nam xã bố trí lại thời gian cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.478