Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: họp triển khai lập danh sách tiêm Văcxin phòng chống dịch bệnh COVID- 19
Ngày cập nhật 13/07/2021
Toàn cảnh tại cuộc họp

Vào chiều 12 tháng 7 năm 2021, tại hội trường, UBND xã Quảng Thái tổ chức họp nhằm triển khai việc lập Danh sách tiêm Văcxin công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã do đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo UBND xã; Đại diện Trạm Y tế xã; Giám đốc các HTX; Đại diện lãnh đạo các Trường học; Thành viên BCĐ phòng chống dịch xã; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ phòng chống dịch Covid-19 các thôn.

 

 

 

Đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

UBND xã yêu cầu BCĐ phòng chống dịch; Trạm y tế, BĐH các thôn khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo 9 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí theo Nghị quyết 21/NQ-CP trên địa bàn, cụ thể như sau:

1.  Các đối tượng tiêm vắc xin:

-Nhóm 1: Các thành viên Tổ phòng chống Covid cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); Quân đội; Công an.( Đã tiêm mũi 1)

- Nhóm 2: Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Nhóm 3. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…

- Nhóm 4: + Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

                  +Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.(bao gồm cán bộ các HTX, các đội)

-Nhóm 5: Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi

-Nhóm 6: Người sinh sống tại các vùng có dịch.

-Nhóm 7: Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

-Nhóm 8: Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

-Nhóm 9: Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

2. Phân công nhiệm vụ lập danh sách các đối tượng:

- Tổ phòng chống dịch cộng đồng các thôn thông báo cho người dân thuộc các đối tượng trên mang Giấy CMND, thẻ BHYT đến NVH các thôn để đăng kí lập Danh sách tiêm phòng tại các thôn theo từng nhóm cụ thể.

- Thành viên BCĐ phụ trách địa bàn phối hợp với các Tổ phòng chống dịch các thôn cập nhật, đánh danh sách, các thông tin và biểu mẫu gửi về đc Trần Thị Lữ- VP UBND xã để tổng hợp chung báo cáo BCĐ huyện.

- Giám đốc các HTX lập danh sách cán bộ, nhân viên của HTX, các đội SX;

- Hiệu trưởng các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác.

- Trạm y tế lập danh sách các đối tượng mạn tính.

* Tất cả các danh sách trên (theo biểu mẫu) gửi về đc Trần Thị Lữ - CC VP UBND xã trước 15h00 ngày 14/7/2021.

3. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng:

Giao trách nhiệm Trạm y tế xã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng trên diện rộng với đầy đủ các nội dung như; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm tiêm để sẵn sàng thực hiện tiêm chủng khi có yêu cầu của cấp trên.

4. Công tác phối hợp:

Đề nghị Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng tình nguyện phối hợp với Trạm y tế, các thôn trong công tác tuyên truyền, điều tra, lập danh sách các nhóm đối tượng tiêm chủng tại xã, (đặc biệt nhóm đối tượng từ đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi) để cập nhật đầy đủ các thông tin cần thiết như; số chứng minh nhân dân, số thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại…để đảm bảo đầy đủ thông tin khi liên thông lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được thuận lợi.

UBND xã yêu cầu Ban điều hành các thôn, Tổ phòng chống dịch, Trạm y tế, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các HTX khẩn trương thực hiện tốt các nội dung trên và hoàn thành trước 15h00 ngày 14 tháng 7 năm 2021 gửi về tại đồng chí Trần Thị Lữ - CCVP UBND xã báo cáo huyện để chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên diện rộng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tại cuộc họp

 

Trần Thị Lữ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.406