Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP ĐỂ XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Ngày cập nhật 29/11/2021
Ông Phạm Công Phước- Chủ Tịch UBND xã- Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đã tiến hành phiên họp để xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc Cơ quan Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Thành phần tham dự gồm có:  Ông Phạm Công Phước- Chủ Tịch UBND xã- Chủ tịch hội đồng; Ông  Trần Hải - Bí thư Đảng ủy xã; Ông Trần Đức- Chủ tịch HĐND xã; Ông Trần Đương- PCT UBND xã- CT công đoàn- PCT hội đồng; Ông Trần Nam Thanh- CC VPTkê, phụ trách TĐKT- PCT Hội đồng, cùng các hành viên: Ông Văn Bửu- CT UBMTTQVN, Thành  viên; Ông: Hồ Nam- Thanh tra cơ quan- Thành  viên; Bà: Hoàng Thị Minh Phương và ông Lê Ngọc Quang.

Hội đồng gồm 08 thành viên: Có mặt 08 thành viên; Vắng 0 thành viên.

 

* Về nội dung cuộc họp:

1. Ông Phạm Công Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, chủ trì cuộc họp đã đặt vấn đề nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc họp. Đồng thời quán triệt một số nguyên tắc cơ bản trong việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân các xã Quảng Thái đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

2. Ông Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- thống kê UBND xã, thông qua các Báo cáo tóm tắt thành tích các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Qua thảo luận và phân tích từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín (có văn bản thể hiện kết quả bỏ phiếu kín kèm theo), cuối cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đã thống nhất đề nghị như sau:

* Về danh hiệu thi đua:

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 30 cá nhân (có danh sách kèm theo);

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân:

1. Ông Phạm Công Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái;

2. Ông Trần Đương, PCT UBND xã Quảng Thái;

3. Bà Trần Thị Lữ, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Thái.

4. Ông Lê Hùng, CC ĐCXD-NNTNMT xã.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen Tập thể  Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân  xã Quảng Thái.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho tập thể Ban Công an xã Quảng Thái.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu: "Đơn vị quyết thắng" cho tập thể BCH Quân sự xã Quảng Thái.

* Về hình thức khen thưởng:

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận tặng Giấy khen công tác năm đối với 03 tập thể và 05 cá nhân, cụ thể như sau:

Tập thể:

1. Đoàn thanh niên CSHCM xã Quảng Thái;

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Quảng Thái;

3. BCH Qsự xã Quảng Thái;

Cá nhân:

1. Ông Phan Nông, PCT HĐND xã Quảng Thái

2. Bà Hoàng Thị Minh Phương, CT hội phụ nữ xã Quảng Thái

3. Ông Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng-Thống kê xã Quảng Thái

4. Bà Hoàng Thị Kim Ngân, CC Tài chính- Kế toán xã;

5. Ông Hồ Viết Quang, PCH Quân sự xã Quảng Thái

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân sau:

1. Ông Phạm Công Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

* Cuối cùng, ông Phạm Công Phước - Chủ toạ buổi họp đã phát biểu kết luận:

Nội dung buổi họp và giao trách nhiệm cho ông Trần Nam Thanh - Thư ký Hội đồng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và Phòng Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân xã trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp đã được thông qua cho các thành viên tham dự họp cùng nghe và nhất trí theo nội dung biên bản này./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: 

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.660.587
Truy cập hiện tại 1.628