Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN UBND XÃ THÁNG 11 NĂM 2021
Ngày cập nhật 14/12/2021
Toàn cảnh tại cuộc họp

Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, Vào ngày 09/11/2021, UBND xã đã tổ chức cuộc họp để soát xét  thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021 và triển khai chương trình công tác tháng 12/2021, do đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Về thành phần tham dự gồm có: đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã cùng các đoàn thể cấp xã, các cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách trong cơ quan UBND xã.

Đồng chí Phạm Công Phước – Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 11/2021; nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 12/2021.

Đồng chí Trần Nam Thanh- CC Văn phòng- Thống kê thông qua báo cáo 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11; UBND xã xác định chương trình công tác tháng 12/2021 tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các HTX tiến hành triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, đặc biệt là rà soát và triển khai kế hoạch thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020 tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn; bám vào khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022 và các giải pháp khôi phục nuôi trồng thủy sản.

- Tiếp tục theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu 2021.

- Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau bão lũ, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do các đợt bão, lũ vừa qua gây ra; kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng quy định; khẩn trương khắc phục hư hỏng hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Xúc tiến lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị liên quan đến đất đai. Tiếp tục chỉ đạo hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021; Hoàn thiện bản vẽ phân lô xen ghép để chuẩn bị nguồn quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó quan tâm đẩy mạnh thu nợ các khỏan thu theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra phương án, kế hoạch khắc phục hệ thống đê, đập, các công trình thủy lợi HTX đang quản lý, chủ động gia cố, nâng cấp đồng thời chủ động xử lý, huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục sự cố gây hư hỏng, chú trọng công tác dọn bèo Tây trên các diện tích ruộng để kịp thời phục vụ cho việc sản xuất vụ Đông Xuân. theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các trường học tổ chức tốt kế hoạch giảng dạy cho năm học 2021-2022 theo kế hoạch. Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tham mưu cho UBND xã, tổ chức chặt chẽ công tác khám tuyển cho nam thanh niên đủ điều kiện khám tuyển 2021, Sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Đồng thời tham mưu xây dựng các Kế hoạch QS-QP theo hướng dẩn của trên.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm nay của xã loại tốt.

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND xã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới  được ban hành đến tận toàn thể cán bộ và nhân dân.

- Chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021-2022. Đồng thời triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập đối với các cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cấp trên.

 

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức để tham mưu cho UBND, HĐND xã xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 3- HĐND xã khóa IX.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.297
Truy cập hiện tại 1.151