Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN UBND XÃ THÁNG 45NĂM 2022
Ngày cập nhật 13/05/2022
Đồng chí Phạm công Phước- Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp

Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 10/5/2022, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp  UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của Cơ quan trong tháng 4/2022; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 5/2022.

         Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Đảng ủy -HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các Cán bộ, Công chức và Người lao động trong Cơ quan UBND xã; giám đôc 2 Hợp tác xã và 7 thôn trưởng trên địa bàn.

Đồng chí Phạm công Phước- Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 4/2022, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 5/2022, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các Cán bộ, Công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 4/2022, UBND xã yêu cầu từng bộ phận và các cán bộ, công chức trong UBND xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đôn đốc đẩy nhanh tiến gieo trồng vụ Hè Thu đảm bảo khung lịch thời vụ; chủ động các phương án phòng chống thiếu nước, hạn, mặn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2022. 

Tập trung hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng thôn Lai Hà đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế vườn kiểu mẫu, chú trọng đến việc triển khai các mô hình trên địa bàn năm 2022.

Rà soát, đánh giá và hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác gắn với tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; tập trung ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt vùng trên phá.

 3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai.

          Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2022.

          Tiến hành tổ chức tổng kết công tác phòng chống cháy rừng năm 2021, triển khai phương án năm 2022; Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tích cực chỉ đạo và duy trình hoạt động hưởng ứng Chủ nhật xanh, Mai vàng trước ngõ trên địa bàn toàn xã, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tập trung chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và rà soát, đôn đốc thu các nguồn thu tại chợ Nịu, tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

5. Chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện công tác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong học kỳ II; chỉ đạo các trường học thực hiện việc duy trì số lượng học sinh; giám sát các hoạt động dạy thêm và học thêm trong dịp Hè (Lưu ý: Công tác phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp Hè). Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2022.

6. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Cơ quan UBND xã.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

9. Chuẩn bị các điều kiện, tham mưu tốt nhiệm vụ để tham mưu cho HĐND, UBND xã xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ  4 - HĐND xã khóa IX.

10.  Thực hiện tốt chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyền thông DSKHHGĐ. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I/2022.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: 

 

 

Trần Nam Thanh- VPTK
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.498.504
Truy cập hiện tại 2.643