Tìm kiếm tin tức
XÃ QUẢNG THÁI: DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2022
Ngày cập nhật 14/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quảng Thái năm 2022.

Trong 2 ngày 10-11/6/2022 xã Quảng Thái đã tổ chức cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ với Đề mục” Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND,UBND xã chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Hội nghi ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã Quảng Thái vào tình trạng khẩn cấp

về QPAN, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao.

 

          Mục đích cuộc diễn tập: nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban ngành, đoàn thể, trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, công tác tham mưu xữ trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra qua 3 giai đoạn;

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ

Đề mục: Trung đội dân quân cơ động xã đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong tình huống A2.

Một số hình ảnh thực binh đề mục” Trung đội DQCĐ xã đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong tình huống A2”

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, Ban tổ chức, tổ đạo diễn và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức UBND xã, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang xã cuộc diễn tập đã được tổ chức một cách chặt chẽ, sát với thực tế tình hình địa phương và theo ý định của tổ đạo diễn.

Qua cuộc diễn tập đã đánh giá được trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của cơ quân quân sư, công an, Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức chỉ huy lực lượng vũ trang xã quyết tâm đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Kết thúc cuộc diễn tập Ban chỉ đạo diễn tập CĐPT xã đã tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm những nội dung đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình diễn tập đồng thời đề xuất UBND xã kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cuộc diễn tập.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong quá trình diễn tập.

Một số hình ảnh của cuộc diễn tập

 

 

Hoàng Minh Vương-PCHT Quuân sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.497.724
Truy cập hiện tại 2.312