Tìm kiếm tin tức
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 04, HĐND XÃ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 14/07/2022
Toàn cảnh tại kỳ họp

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Chương trình công tác năm 2022 của HĐND xã. Sáng ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại Nhà văn hóa xã, Hội đồng Nhân dân xã Quảng Thái đã khai mạc Kỳ họp thứ 4- khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 04 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022, công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

          Tham dự Kỳ họp có đồng chí Trần Hải- Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Đức- Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Phan Nông- Phó chủ tịch HĐND xã và các vị Đại biểu HĐND  trên địa bàn xã.

 

Đồng chí Trần Đức- Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Theo đánh giá tại kỳ họp, năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, đặc biệt là giá cả sản phẩm Nông nghiệp xuống thấp nhưng tình hình kinh tế - xã hội của xã Quảng Thái có những chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra...

Tại kỳ họp này, HĐND xã đã xem xét thảo luận, biểu quyết và thông qua 09 nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

2. Nghị quyết về tổng quyết toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã năm 20221.

3. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

4. Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

5. Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. 

6. Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Thái đến năm 2035 

7. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

8.  Nghị quyết về phương án chi sử dụng kinh phí 30% tăng thu và tiết kiệm chi năm 2021.

9. Nghị quyết chuyên đề giám sát bộ phận Địa chính.

Một số hình ảnh tại kỳ họp

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.445
Truy cập hiện tại 1.317