Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3- HĐND XÃ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 02/08/2022
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Chương trình công tác năm 2022 của HĐND xã.  Ngày 23/7, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Quảng Thái đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 để xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số dự án từ nguồn ngân sách xã quản lý và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác.
Tham dự và chỉ đạo tại kỳ họp có ông Trần Hải – HUV – Bí thư Đảng ủy xã; ông Phạm công Phước- Chủ tịch UBND xãông Trần Đức- chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Nông- Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Văn Bửu- Chủ tịch UBMTTQVN xã; Công chức Tài chính- Ngân sách xã; Công chức Văn phòng- thống kê xã; Công chức Địa chính- Xây dựng- Tài nguyên môi trường xã.
 

Tại kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết sau:

1. Nghị quyết xin điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án duy tu bảo dưỡng trục đường số: 2 từ nhà bà Lựu đến dốc nhà bà Bế thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách xã quản lý (từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của xã)

2. Nghị quyết xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách xã quản lý (từ nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã).

3. Nghị quyết xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (từ nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã).

4. Nghị quyết về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2023, từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (từ nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã).

 

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.497.944
Truy cập hiện tại 2.397