Tìm kiếm tin tức
Công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt
Ngày cập nhật 20/11/2023
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 Công bố kdanh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:

 

1.Thủ tục Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Trồng trọt 
 
- Thời gian giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
 
2. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 
 
 
- Thời gian giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
 
3. Thủ tục Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng
 
- Thời gian giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
 
4. Thủ tục Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng
 
- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân tỉnh gây ra: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
 
5. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng 
 
- Thời gian giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
 
6. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng 
 
- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân tỉnh gây ra: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
- Phí, lệ phí (đồng): không
 
- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: - Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn).
thuathiehue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.350
Truy cập hiện tại 1.698