Tìm kiếm tin tức
Quảng Thái: Họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt đông không chuyên trách quý II năm 2024
Ngày cập nhật 03/07/2024

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện việc chấm điểm, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách  Qúy II, năm 2024 theo đúng thời gian, nội dung quy định, hướng dẫn của cấp trên. 

Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức và cán bộ  bán chuyên  trách trong cơ quan UBND xã.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hải- Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; lần lượt từng cán bộ trong cơ quan  thông qua phiếu đánh giá cán bộ Qúy II, năm 2024; tiếp đó là ý kiến tham gia của các đồng chí cán bộ trong cơ quan. Qua quá trình bàn bạc, thảo luận toàn thể cán bộ trong cơ quan đi đến thống nhất đánh giá, phân loại cán bộ Quý II, năm 2024.

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã đặt vấn đề, quán triệt Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình tự các Cán bộ, Công chức thông qua Phiếu đánh giá chất lượng của bản thân trong Quý II năm 2024; tiếp theo các ý kiến thảo luận  tại cuộc họp. 

 Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Trần Hải, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã kết luận đề nghị toàn thể Cán bộ, Công chức và cán bộ bán chuyên trách trong Cơ quan UBND xã tiếp tục thực hiện những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nghiêm túc về việc kỷ cương, kỷ luật hành chính của đơn vị.

 

* Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã Quý II năm 2024, cụ thể như sau:

1. Hội nghị đã thống nhất và đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Tự nhận

Điểm do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đánh giá

Hoàn thành

xuất

sắc        nhiệm vụ

Hoàn thành

Tốt  nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không

Hoàn thành nhiệm vụ

1

Trần Hải

HUV, Bí thư Đảng ủy xã

HTTNV

 

x

 

 

2

Trần Đức

PBTTT ĐU, CT HĐND xã

HTTNV

 

x

 

 

3

Phạm Công Phước

PBT ĐU, CT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

4

Trần Đương

UVTV, PCT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

5

Hoàng Thị Minh Phương

ĐUV, CT Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã

HTXSNV

x

 

 

 

6

Phan Nông

ĐUV, PCT HĐND xã

HTTNV

 

x

 

 

7

Văn Đức Xàng

ĐUV, PCT UBND xã

HTTNV

 

x

 

 

8

Lê Ngọc Quang

ĐUV, CT Hội Nông dân xã

HTTNV

 

x

 

 

9

Trần Thị Lữ

ĐUV, CT Hội PN xã

HTTNV

 

x

 

 

10

Hồ Xuân Hoàng

ĐUV, Bí thư xã đoàn

HTXSNV

x

 

 

 

11

Hồ Viết Quang

ĐUV, CHT Quân sự xã

HTXSNV

 

x

 

 

12

Trần Nam Thanh

ĐUV, ĐC – NN xã

HTTNV

 

x

 

 

13

Hồ Nam

CT hội CCB xã

HTTNV

 

x

 

 

14

Văn Thị Phương

CC Tư pháp- Hộ tịch xã

HTXSNV

x

 

 

 

15

Văn Đức Quyền

CC VP – TK xã

HTTNV

 

x

 

 

16

Nguyễn Thị Cúc

CC Tư pháp - Hộ tịch xã

HTTNV

 

x

 

 

17

Hoàng Thị Kim Ngân

CC Kế toán -Tài chính xã

HTTNV

 

x

 

 

18

Thái Thị Kim Chi

CC Văn hóa- Xã hội xã

HTTNV

 

x

 

 

2. Đội viên Đề án 500 đã được đánh giá, phân loại:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Tự nhận

Điểm do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đánh giá

Hoàn thành

xuất

sắc        nhiệm vụ

Hoàn thành

Tốt  nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không

Hoàn thành nhiệm vụ

1

Hoàng Thị Biên Thùy

Đội viên Đề án 500

HTTNV

 

x

 

 

3. Các đồng chí cán bộ không chuyên trách đã được đánh giá, phân loại:

1

Hồ Hoàng Vương

ĐUV, VP Đảng ủy xã

HTTNV

 

x

 

 

2

Hoàng Thị Thỏa

PCT Hội Phụ nữ xã

HTTNV

 

x

 

 

3

Hoàng Minh Vương

CHP BCH Quân sự xã

HTTNV

 

x

 

 

4

Hồ Viết Tuấn

PCT Hội Nông dân xã

HTTNV

 

x

 

 

5

Hồ Sỹ Hùng

PBT xã đoàn

HTTNV

 

x

 

 

6

Hồ Lợi

CT Hội Cao tuổi

HTTNV

 

x

 

 

7

Trần Thị Bích Trâm

CT Hội thập đỏ

HTTNV

 

x

 

 

8

Lê Đình Phong

CB Đài truyền thanh

HTTNV

 

x

 

 

 

Theo đó:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 người;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 24 người. 

 

Một số hình ảnh tại cuộc họp

 

Đỗ Thị Trang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.340.928
Truy cập hiện tại 3.208