Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh sau lũ lụt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Ngày cập nhật 31/10/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, UBND xã Quảng Thái ban hành Thông báo số 164/TB- UBND về việc đồng loạt tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh sau lũ lụt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh.

Sau các đợt lũ lụt, bão, tình trạng bèo tây, rác, cành cây, củi mục hiện đang tấp trên các tuyến đường, các khu vực công cộng, nhà văn hóa thôn, các chợ, trục đường thôn, xóm. Nguy cơ phát sinh gây dịch bệnh sau lũ và ô nhiễm môi trường. Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Ban điều hành các thôn tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu dân cư, trụ sở cơ quan, các tuyến đường trên địa bàn vào ngày Chủ nhật (ngày 01/11/2020). Cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn:

Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở cơ quan, các trường học, các khu vực trung tâm xã trên địa bàn vào ngày Chủ nhật (ngày 01/11/2020).

2. Đối với 02 HTX Tam Giang và Thống Nhất:

Huy động cán bộ, nhân viên và xã viên của 2 HTX ra quân làm vệ sinh môi trường, trong đó chú trọng đến công tác trục vớt và xử lý bèo lục bình gây ra trên các hói, ruộng, các trục đường nội đồng vào ngày Chủ nhật (ngày 01/11/2020), đặc biệt là thu lượm vỏ chai, lon, cành cây trên bèo.

3. Đối với Ban điều hành các thôn:

- Triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, tại các chợ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thể người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức phun khử trùng phòng dịch bệnh sau lũ tại Nhà văn hóa thôn, ngõ xóm, chợ, các bãi rác.

- Các thôn tự thuê nhân công để phun khử trùng, các thôn liên hệ Trạm y tế xã để nhận hóa chất.

UBND xã chỉ hỗ trợ 2 công/1 thôn x (250.000đ x 2)/ thôn

4. Đối với Trạm y tế xã:

Triển khai việc phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị trường học, các bãi tập kết xe rác, các trục đường chính các thôn, tại các chợ, các nơi công cộng vào ngày chủ nhật (01/11/2020).

5. Hoạt động phối hợp với lực lượng quân sự tổng dọn vệ sinh

*Thời gian: Vào lúc 07h30 ngày 01/11/2020 (Ngày Chủ nhật)

* Địa điểm: Khu vực Chợ Nịu; Khu vực sân bóng đá xã; Nghĩa trang Liệt sỹ xã; Nhà văn hóa xã, khuôn viên UBND xã.

* Phân công nhiệm vụ:

- Ban chỉ huy quân sự, ban công an: Huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, thôn đội phối hợp với lực lượng quân sự huyện hỗ trợ làm vệ sinh tại các vị trí thống nhất vào ngày Chủ nhật (ngày 01/11/2020).

- Đoàn Thanh niên: Huy động 30 đoàn viên thanh niên cùng tham gia làm vệ sinh môi trường.

- Cơ quan UBND xã: Huy động 100% cán bộ công chức, người lao động cùng tham gia.

* Lưu ý: Các lực lượng tham gia nhớ mang theo xẻng, cuốc bảy, cào để làm vệ sinh.

 

Nhận được Thông báo, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, Ban điều hành các thôn triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu. VP

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

    Phạm Công Phước

 

Tập tin đính kèm:
Phạm Công Phước
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.698
Truy cập hiện tại 358