Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 07/10/2021

Kính gửi: Toàn thể nhân dân và cán bộ trên địa bàn xã.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân tại các địa phương(đặc biệt các tỉnh phía Nam) trở về quê rất nhiều, đặc biệt có nhiều trường hợp đi xe máy trở về địa bàn, nguy cơ phát sinh dịch và lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.

Nhằm hạn chế phát sinh dịch xảy ra trên địa bàn, UBND xã yêu cầu Tổ phòng chống dịch cộng đồng và toàn thể nhân dân, cán bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của UBND xã đã Thông báo trước đây; thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường, khi đến các chợ và nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

2.Đề nghị tất cả công dân đi về từ các địa phương ngoại tỉnh phải thực hiện nghiêm túc việc KHAI BÁO Y TẾ tại Trạm y tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc CÁCH LY TẠI NHÀ theo đúng quy định.

3.Tất cả các trường hợp hiện đang cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm THÔNG BÁO CẤM RA KHỎI NHÀ 14 NGÀY(trừ yêu cầu của BCĐ xã), không tiếp xúc với người thân trong gia đình. Thực hiện ăn, uống, sinh hoạt riêng; thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn. Nếu vi phạm hoặc người dân chụp được hình ảnh vi phạm, UBND xã sẽ xử phạt nghiêm theo quy định. Đề nghị người thân hạn chế việc đi đến các địa điểm tập trung đông người. Khi có các biểu hiện sốt, ho kéo dài, khó thở hoặc các triệu chứng của dịch Covid-19 phải báo ngay Trạm y tế xã ( đc Nhãn: 0931.984.760) được xử lý kịp thời.

4.Đề nghị toàn thể nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực giám sát, nếu phát hiện người ngoại tỉnh về tại địa phương phải phản ánh kịp thời về BCĐ xã, Công an xã.

5. Giao trách nhiệm Tổ kiểm tra phòng chống dịch, Trưởng Công an xã, Thành viên phụ trách địa bàn, các thành viên Tổ phòng chống dịch cộng đồng các thôn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, kịp thời báo cáo các trường hợp ngoại tỉnh về tại địa phương; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          Nhận được thông báo, UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo xã, Tổ kiểm tra, Công an xã, Tổ phòng chống dịch cộng đồng và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc./.

         

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND xã;

- Trạm Y tế; Thành viên BCĐ;

- Đài truyền thanh, Trang TTĐT xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Công Phước

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.363.359
Truy cập hiện tại 84