Tìm kiếm tin tức
NGÀY 14/10/2021, THANH NIÊN QUẢNG THÁI THAM GIA KHÁM SƠ TUYỂN, PHÚC TRA ĐỘ TUỔI SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2022
Ngày cập nhật 08/10/2021

Kính gửi toàn thể Thanh niên và gia đình trên địa bàn toàn xã.

Căn cứ Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Điền và Kế hoạch của Hội đồng NVQS xã Quảng Thái về việc phúc tra sơ tuyển độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Để chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2022, Hội đồng NVQS xã Quảng Thái tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho thanh niên trong độ tuổi SSNN. Nay Hội đồng NVQS xã thông báo cho các thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi SSNN đã nhận Giấy điều động khám sơ tuyển 10 tiêu chuẩn bằng mắt tại trạm y tế xã Quảng Thái.

Đúng vào lúc 7giờ 30 đến 17 giờ ngày 14/10/2021(ngày thứ 5), có mặt tại Trạm y tế xã để tham gía khám sơ tuyển chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

Việc tham gia khám tuyển là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thanh niên trong thực hiện luật NVQS. Vì vậy UBND xã yêu cầu các thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi đã có giấy điều động gọi khám chấp hành nghiêm túc, tham gia khám tuyển đầy đủ, đúng thời gian quy định. Những gia đình có con em hiện đang đi làm ăn xa phải có trách nhiệm đôn đốc gọi con em về tham gia khám tuyển.

Thanh niên nào vắng mặt không tham gia khám tuyển UBND xã sẽ xữ lý theo luật định. Mọi quyền lợi của bản thân và gia đình về sau, UBND xã sẽ không giải quyết.

Nhận được thông báo yêu cầu các thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi chấp hành nghiêm túc, đến khám tuyển đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của địa phương.

Lưu ý: Thanh niên nào hiện đang theo học tại các trường thì phải có giấy xác nhận của trường đang theo học.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

CHỦ TỊCH UBND

     Phạm Công Phước

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.362.760
Truy cập hiện tại 5.415