Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 25/10/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái vào ngày 20/11/2021.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Thửa

đất

số

Diện tích

(m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể

(đồng/m2)

Giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền

đặt trước

(đồng/lô)

Ghi

chú

1

T 849

326,1

Vị trí 1, từ nghĩa trang Liệt sỹ xã đến Cầu Cao (từ thửa số 366, TBĐ số 17 đến thửa đất số 68, tờ bản đồ số 16)

3.700.000

1.206.570.000

30.000.000

200.000.000

2 mặt tiền

2

T 850

187,5

3.500.000

656.250.000

16.000.000

100.000.000

 

3

T 824

224,7

Vị trí 3, từ nghĩa trang Liệt sỹ xã đến Cầu Cao (từ thửa đất số 366, tờ bản đồ số 17 đến thửa đất số 68, tờ bản đồ số 16)

2.900.000

651.630.000

16.000.000

100.000.000

2 mặt tiền

4

T 825

203,8

2.700.000

550.260.000

14.000.000

100.000.000

 

5

T 826

217,3

2.700.000

586.710.000

15.000.000

100.000.000

 

6

T 827

230,8

2.700.000

623.160.000

16.000.000

100.000.000

 

7

T 828

316,1

2.900.000

916.690.000

23.000.000

160.000.000

2 mặt tiền

8

T 810

165,1

Khu vực 2, vị trí 1

2.700.000

445.770.000

11.000.000

80.000.000

 

9

T 811

165,1

2.700.000

445.770.000

11.000.000

80.000.000

 

Tổng cộng: 09 lô đất

 

6.082.810.000

     
Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 09 lô đất tại vị trí 1, 3, khu vực 2 Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. (xem bản vẽ chi tiết đính kèm)

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 159 lô đất tồn đọng trước năm 2021 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền vềphê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Thành và Quảng An thuộc huyện Quảng Điền; Bản vẽ phân lô chi tiết đất Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 17/11/2021 tại vị trí các lô đất thuộc Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 09/11/2021.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô: Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

- 500.000 đồng/lô: Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 17/11/2021 đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

 Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thái;

 Đối với khách hàng chuyển khoản bằng inteet banking nội dung ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, chuyển tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thái.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 19/11/2021).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 17/11/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/11/2021 tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.882
Truy cập hiện tại 4.789