Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp Đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các công trình đầu tư công năm 2022 trên địa bàn xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 22/02/2022

Ngày 21/02/2022, UBND xã ban hành Thông báo số: 36/TB-UBND về việc  Đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các công trình đầu tư công  năm 2022 trên địa bàn xã Quảng Thái 

Thực hiện Nghị quyết số: 27/NQ-H ĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã).

Ngày 17/02/2022, tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, đã tổ chức cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai hoàn thành tiến độ đầu tư xây dựng các công trình năm 2022 trên địa bàn xã Quảng Thái. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Công Phước- Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã – Chủ trì cuộc họp cùng các đồng chí Trưởng thôn, đại diện 02 HTX Tam Giang và Thống Nhất, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển cộng đồng, đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế  xây dựng các công trình trên địa bàn xã.

          Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đặt vấn đề, triển khai kế hoạch xây dựng các công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng trên địa bàn, Bà Hoàng Thị Biên Thùy – CC Địa chính phụ trách xây dựng cơ bản báo cáo tiến độ các công trình chuẩn bị triển khai để các đơn vị nắm. Các ý kiến tham gia của các đại biểu phát biểu để làm rõ thêm, đồng chí Phạm Công Phước- Chủ tịch UBND xã kết luận:

1. Về hồ sơ thiết kế các công trình:

* Công ty TNHHMTV Tư vấn xây dựng Tam Giang gồm các công trình sau:

- DTBD đường trục thôn số 3 từ nhà ông Sỹ đến nhà bà Sáu thôn Lai Hà;

- Chỉnh trang sân vườn UBND, nhà văn hóa xã Quảng Thái;

- DTBD đường trục thôn số 2 từ nhà bà Lựu đến dốc nhà bà Bế thôn Đông Hồ;

- DTBD đường trục thôn Trằm Ngang (từ nhà ông Duy đến nhà ông Trần Lảm);

- Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán điểm hẹn;

- Đường nội đồng từ Gia Quảng đến xóm 7 Lai Hà;

- Bê tông hóa tuyến đường chợ Nịu 1;

- Bê tông hóa tuyến đường chợ Nịu 2

* Công ty TNHHMTV Tư vấn xây dựng Châu Lê gồm các công trình sau:

- Đường Kênh mới 1;

- Đường trục thôn đoạn nhà ông Mỹ - Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều;

- Đổ đất sau lương trường Mầm Non;

- Nâng cấp sửa chữa đê bờ tả Kênh mới;

* Công ty TNHHMTV Tư vấn xây dựng Quốc Phong gồm các công trình sau:

- Đường từ cầu Nam Giảng đến nhà ông Vinh;

- Đường trường Tiểu học (TL4 đến nhà bà Gấm) thôn Tây Hoàng;

- Đường trục thôn từ ông Phan Cơ đến ông Trần Ẩn thôn Trung Làng;

- Đường trục thôn từ ông Văn Thêm đến ông Hồ Mùi thôn Trung Kiều;

* Công ty TNHHMTV Tư vấn xây dựng Nhân Tín gồm các công trình sau:

- Tường rào trường Tiểu học Quảng Thái – cs Đông Hồ

- Công trình điện chiếu sáng khu trung tâm xã;

- Nâng cấp nền và hệ thống thoát nước, xử lý môi trường khu tự tiêu tự sản chợ Nịu;

- Nhà làm việc xã Quảng Thái, Hạng mục: Trung tâm một cửa kết hợp Nhà làm việc.

* Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển cộng đồng công trình sau:

- Tư vấn Quy hoạch chung.

2. Về gửi bản vẽ và trực tiếp làm việc với các thôn, các HTX: Từ ngày 20/02/2022 đến ngày 28/02/2022, UBND xã giao trách nhiệm cho các đơn vị Tư vấn và Thiết kế trực tiếp phối hợp với các thôn, các hợp tác xã tiến hành làm việc để thống nhất quy mô các công trình trên tuyến để khỏi trở ngại về sau, khi làm việc phải có biên bản cụ thể.

3. Yêu cầu các đơn vị Tư vấn và Thiết kế hoàn thiện các hồ sơ công trình mình đảm nhận gửi về UBND xã trước ngày 05/03/2022 để UBND xã trình các phòng chuyên môn thẩm định Báo cáo KTKT, sau khi các phòng thẩm định xong các đơn vị tư vấn và thiết kế xuất hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày 15/03/2022.

4. Về giải phóng mặt bằng: Các công trình này không có nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng. Do vậy, giao trách nhiệm các thôn, các HTX chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn để phóng tuyến, xác định mốc giới và tổ chức vận động người dân hiến đất, hiến cây để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình. Nếu địa phương, đơn vị nào không giải phóng được mặt bằng thì sẽ tạm dừng thi công công trình đó.

5. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cộng đồng cần hoàn chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung trước ngày 25/02/2022 trình UBND xã, tham mưu theo Kế hoạch và các bước lấy ý kiến cộng đồng dân cư, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua trong tháng 6/2022.

 

Trên đây là thông báo kết luận cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng các công trình đầu tư công năm 2022 trên địa bàn  xã Quảng Thái./.

 

Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.789.889
Truy cập hiện tại 5.383