Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân tại xã Quảng Thái 2022
Ngày cập nhật 15/03/2022

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số: 34 /TB-UBND về việc tiếp công dân tại xã Quảng Thái

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện về lịch tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn của Chủ tịch UBND huyện năm 2022, UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân tại xã Quảng Thái như sau:
 1. Thành phần tiếp công dân
- Mời đại diện Thường trực HĐND huyện. 
- Mời đại diện Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện.
- Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Đại diện lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân huyện.
2. Thời gian: 01 buổi.
Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (thứ Tư).
3. Địa điểm: Tại UBND xã Quảng Thái.
4. Để buổi tiếp công dân đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu UBND xã Quảng Thái thực hiện một số nội dung sau:
- Bố trí phòng tiếp công dân và cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ việc tiếp công dân chu đáo.
- Rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn liên quan các lĩnh vực quản lý nhà nước mà công dân đã có đơn nhưng đến nay vẫn chưa xử lý, giải quyết dứt điểm.
- Mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan cùng tham dự buổi tiếp công dân nêu trên.
- Thông báo nhiều lần trên Đài truyền thanh để người dân được biết và đến tham dự.
- Chuẩn bị sổ theo dõi liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư để kiểm tra.
UBND huyện yêu cầu UBND xã Quảng Thái triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.789.949
Truy cập hiện tại 5.424