Tìm kiếm tin tức
Thông báo Về việc tổ chức Họp BCĐ ISO, đánh giá nội bộ năm 2020
Ngày cập nhật 07/09/2020

        Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 về việc Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái năm 2020. Nay UBND xã thông báo về việc tổ chức Họp BCĐ ISO, Đánh giá nội bộ năm 2020 như sau:

I.Thành phần mời tham dự:

          Thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR), các bộ phận và cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

II. Nội dung

          +Đối với lãnh đạo và ban ISO:

- Các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện ISO;

- Việc phổ biến Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

- Phân phối tài liệu cho các công chức/bộ phận.

          - Các hoạt động duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống ISO.

          + Đối với các công chức:

- Nhận thức chung về một số khái niệm cơ bản của ISO 9001:2015,

- Xem xét hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận/lĩnh vực.

- Xem xét các quy trình đã soát xét, ban hành về nội dung và các biểu mẫu.

- Xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt.

- Xem xét việc thu thập và xử lý ý kiến của các tổ chức/công dân về dịch vụ hành chính công của UBND xã.

III. Cách thức làm việc

          Các đồng chí cán bộ công chức chuẩn bị các nội dung được phân công phụ trách báo cáo tại buổi họp.

IV. Thời gian : 01 buổi.

                             Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25/9/2020 (thứ 6)

V. Địa điểm tại: Hội trường UBND xã Quảng Thái.

          Thông báo này thay cho giấy mời, nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí xếp công việc tham dự đúng thời gian và địa điểm nói trên.

   

Trần Thị Lữ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.751
Truy cập hiện tại 369