Tìm kiếm tin tức
Huyện Quảng Điền: Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024
Ngày cập nhật 29/05/2024

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã bước sang mùa nắng nóng, hanh khô, kết hợp với nhu cầu sử dụng điện, sử dụng các nguyên vật liệu, chất, hàng dễ cháy, nổ để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt ngày càng tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy mùa nắng nóng năm 2024, nhằm làm giảm thiểu các nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong mùa nắng nóng, hanh khô, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung được phân công, đảm bảo lộ trình, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện về tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2024; Công văn số 920/UBND ngày 29/3/2024 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng thi đua “Thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH” năm 2024; Công văn số 910/UBND ngày 28/3/2024 về việc thực hiện thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác PCCC; Công văn số 1032/UBND của UBND huyện ngày 09/4/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.
2. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các tin/bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
- Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy rừng cho lực lượng bán chuyên trách bảo vệ rừng, chủ rừng và người dân sinh sống ven rừng để huy động tham gia chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn PCCC rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC theo quy định; tiến hành rà soát, xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp; tổ chức diễn tập, thực tập để ứng phó kịp thời khi có vụ việc xảy ra.
- Tổng hợp kết quả khảo sát của UBND các xã, thị trấn về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy để tham mưu UBND huyện đầu tư, bố trí, xây dựng các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/BXD-BCA ngày 14/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an; lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy tại các tuyến đường trung tâm bảo đảm đủ số lượng và khoảng cách theo Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, đồng thời trang bị máy bơm chữa cháy di động, lăng, vòi, ba chạc,… để xử lý ngay từ ban đầu các sự cố cháy, nổ mới phát sinh.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
Phối hợp Công an huyện và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng phát sóng các tin/bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH và cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, PCCC rừng mùa hanh khô.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
- Phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, phối hợp Điện lực huyện Quảng Điền tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện trong khu dân cư; hướng dẫn người dân các kiến thức, biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn.
5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại cụm Công nghiệp Bắc An Gia xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho toàn cụm và của từng cơ sở; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC.
- Tăng cường công tác thường trực của lực lượng PCCC tại chỗ, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC tại cụm Công nghiệp Bắc An.
6. Điện lực huyện Quảng Điền
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng điện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về an toàn trong sử dụng điện.
- Tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập của mạng lưới điện tại khu dân cư; kịp thời thay thế các tuyến đường dây đã xuống cấp; các trạm biến áp không bảo đảm công suất phụ tải; khuyến cáo, hướng dẫn Nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.
7. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường rà soát, nắm chắc địa bàn, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn về PCCC, hướng dẫn công tác tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH của người đứng đầu, trong đó tập trung một số nội dung sau: việc thực hiện và duy trì các yêu cầu về ngăn cháy, thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật có liên quan; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ sở,...
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH thông qua hệ thống truyền thanh địa phương. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC, trong đó chú trọng xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình điển hình về PCCC như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, 100% hộ gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đặc biệt là việc rà soát, vận động 100% nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 02 tầng và các căn hộ chung cư mở lối thoát nạn thứ 2, lối thoát khẩn cấp. Tổ chức tuyên truyền đến các khu dân cư, hộ gia đình kiến thức sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.
- Tổ chức rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư như: giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, các phương tiện PCCC tại chỗ đã được trang bị,… để tổ chức khắc phục, trong đó khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm sau:
+ Bảo đảm về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH: (1) Tổ chức rà soát, phá dỡ, di dời các chướng ngại vật trái phép gây cản trở hoạt động của xe chữa cháy. (2) Khảo sát các trụ nước chữa cháy, nguồn nước tự nhiên trên địa bàn (ao, hồ, sông, suối, kênh,…) (3) Rà soát, thống kê các hẻm nhỏ, xe chữa cháy không vào được dài trên 200 mét.
+ Tổ chức củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả các Đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện PCCC và CNCH đã được trang bị theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% Tổ liên gia an toàn PCCC, các khu dân cư có nguy cơ cao về cháy, nổ.
8. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
Chủ trì, phối hợp Công an huyện tham mưu UBND huyện bố trí ngân sách chi thường xuyên để triển khai các nhiệm vụ đối với công tác PCCC&CNCH như: tuyên truyền, mua sắm các trang thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng dân phòng.
9. Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC; chấp hành nghiêm các kiến nghị và khắc phục dứt điểm các thiếu sót về PCCC đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra (nếu có). Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động (100% thành viên Đội PCCC cơ sở phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH); tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, bảo trì các thiết bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
10. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, địa bàn, cơ sở quản lý để triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 13/6/2024. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.
Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Chỉ thị này; tham mưu, tổ chức kiểm tra toàn diện việc triển khai thực hiện các chỉ đạo về công tác PCCC của Huyện ủy, UBND huyện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để tham mưu, chỉ đạo, giải quyết./.
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.352.288
Truy cập hiện tại 8.531