Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo >> Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ II.2021
Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền về việc báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý I năm 2021. Trạm y tế xã Quảng Thái Báo cáo công tác vệ sinh an toàn quý I năm 2021 cụ thể...
Chiều ngày 31/03/2021, huyện Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Trạm Y tế xã Quảng Thái báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý III/2020
Theo Công văn của chi cục bảo vệ môi trường số: 189/BVMT ngày 8 tháng 6 năm 2020. UBND xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường  và an toàn thực phẩm như sau:
Trạm Y tế xã Quảng Thái báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020.
Trạm y tế xã Quảng Thái xin báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Quý I/2020
Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019
Ngày 31 tháng 01 năm 2019, UBND xã ban hành báo cáo số 04/BC-UBND về kết quả công tác thu gom rác thải năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.277
Truy cập hiện tại 1.138