Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo về đất đai, dân số, lao động
Trạm y tế báo cáo công tác Dân số- KHHGĐ tháng 9 năm 2020
Trạm y tế báo cáo kết quả công tác Dân số- KHHGĐ tháng 8/2020
Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân sốKHHGĐ tháng 7/2020   Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số Quý III/2019
Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số KHHGĐ tháng 6/2020   Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số Quý III/2019
  Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số 6 tháng đầu năm 2020   Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số Quý III/2019
Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số KHHGĐ tháng 5/2020       Trạm y tế xã Quảng Thái báo cáo tình hình dân số Quý III/2019
Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo công tác kiểm kê đất đai năm 2019 như sau:
UBND xã Quảng Thái xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.661.698
Truy cập hiện tại 2.250