Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
          Năm 2021, công tác dân số-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền, phòng Dân số-KHHGĐ, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, sự phối hợp chặt chẽ của...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và đề ra chương trình...
UBND xã Quảng Thái xin báo cáo về quá trình tiếp nhận, xác minh, tổ chức hòa giải, giải quyết đơn trình của ông Văn Cho- Trú tại thôn Trằm Ngang liên quan đến tranh chấp đất đai với ông Văn Điệt, trú...
Thực hiện Công văn số: 144/TP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ...
Thực hiện Công văn số 143/TP ngày 16/12/2021  của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện Kế hoạch số 147/KH- UBND của UBND tỉnh ngày 21/06/2019. UBND xã Quảng Thái báo cáo với nội dung như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2021 1. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan - Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên nhiều hoạt động Văn hóa, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan trên...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND  huyện về việc phát động đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường, xử lý cây mắt mèo và chỉnh trang khu trung tâm các xã, thị trấn nhằm chào đón Đoàn công...
Căn cứ công văn số 2168/UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện về việc triển khai đánh giá, cho điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2021; UBND xã Quảng Thái báo cáo kết quả xây dựng và chấm điểm “Cộng...
Ngày 02/12/2021 UBND xã Quảng Thái có nhận được công văn số 2188/UBND về việc tham mưu báo cáo nguồn gốc đối với diện tích tăng thêm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đối với hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng...
Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND xã về nội dung và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND xã khóa IX; Căn cứ Quy chế làm việc, chương trình công tác và quá trình điều hành, chỉ đạo triển khai...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.009.725
Truy cập hiện tại 864