Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện Công văn số 1644/UBND ngày 05  tháng  11  năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020. Ủy ban nhân dân xã...
Thực hiện Công văn số: 03/ĐC-ĐKT ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cung cấp tài liệu báo cáo phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành, UBND xã Quảng Thái báo cáo...
Thực hiện công văn số 42 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tư pháp Huyện Quảng Điền về việc báo cáo  công tác Tư pháp năm 2020; trên cơ sở các nội dung theo yêu cầu báo cáo của Phòng Tư...
Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
Qua soát xét tình hình, UBND xã thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2020, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.714
Truy cập hiện tại 364