Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo
Kính gửi: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền.                       Thực hiện Công văn số 392/UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Quảng...
Phần thứ I TỔNG KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2023   I. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp năm 2023 1. Thuận lợi Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự giúp đỡ hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và...
Qua soát xét tình hình, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, các công chức đã tham mưu. UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiệnnhiệm vụ, kết quả thực thực hiện tháng 12/2023 và chương trình công...
Thực hiện Kế hoạch số 288/KH- UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn...
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Nghị định...
Thực hiện Công văn số 97/TP ngày 09/10/2023 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; UBND xã Quảng Thái xây...
Thực hiện kế hoạch số 186/KH-UBND Ngày 18/5/2023, của UBND tỉnh về việc Kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023,...
Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Tư pháp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2023, cụ thể như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình...
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; UBND xã báo cáo kết quả tổng hợp việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.553.062
Truy cập hiện tại 14.192