Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (năm 2021). 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài...
Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 09/8/2021, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 7/2021;...
Thực hiện Đề án ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh-Sạch-Sáng” và kế hoạch của UBND xã Quảng Thái về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh năm 2021; UBND xã...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
Thực hiện thông báo số    /TB-ĐGS ngày      tháng      năm 2021   của Ban KTXH, HĐND xã Quảng Thái, UBND xã báo cáo cụ thể như sau: I.Về tình hình...
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ II.2021
Thực hiện Báo cáo số 151/BC-PVHTT ngày 20/7/2021của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền về  Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động văn hóa, thông tin quý II và phương hướng, nhiệm vụ III...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.151.510
Truy cập hiện tại 4.293