Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí...
Thực hiện Công văn số 41/TTr ngày 09 tháng 5 năm 2022 hướng dẫn của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022. Uỷ ban nhân dân...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
I.ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1.Khái quát tình hình chung của đơn vị Quảng Thái là một xã nằm ở phía Bắc của huyện Quảng Điền.Đời sống của người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng,...
  I. TÌNH HÌNH CHUNG 1. Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức quản lý, điều hành. Thực hiện theo kế hoạch số 202/KH-TTYT ngày 25 tháng 2 năm 2022 của TTYT huyện Quảng Điền về việc triển khai chiến dịch truyền thông...
Trong 3 tháng đầu năm 2022, công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự phối kết hợp chặt chẽ của các...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và đề ra chương trình...
          Năm 2021, công tác dân số-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền, phòng Dân số-KHHGĐ, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, sự phối hợp chặt chẽ của...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021 và đề ra chương trình...
UBND xã Quảng Thái xin báo cáo về quá trình tiếp nhận, xác minh, tổ chức hòa giải, giải quyết đơn trình của ông Văn Cho- Trú tại thôn Trằm Ngang liên quan đến tranh chấp đất đai với ông Văn Điệt, trú...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.249.937
Truy cập hiện tại 116