Tìm kiếm tin tức
Ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày cập nhật 25/10/2021

Ngày 20/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại 10 Thông tư gồm: Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT; Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT; Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT; Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT; Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT;….

Thời gian ngưng hiệu lực các nội dung quy định tại 10 Thông tư được thực hiện từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung đó.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.009.754
Truy cập hiện tại 882