Tìm kiếm tin tức
Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS
Ngày cập nhật 25/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 9968/UBND-VH về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước năm 2030.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước năm 2030. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS; đề xuất chế độ, chính sách về phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình mới.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác đào tạo, hỗ trợ việc làm cho người nhiễm HIV, người dễ bị lây HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tiếp tục triển khai chính sách trợ cấp xã hội cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cung ứng thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

 

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.187
Truy cập hiện tại 1.110