Tìm kiếm tin tức
V/v thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy ngày 25.10
Ngày cập nhật 25/10/2021

Ngày 25 tháng 10 năm 2021 Phòng Tư pháp huyện Quảng Điên đã ban hành Thông báo số 124/TP về việc  thông báo Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất đã bị hủy

1. Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 18/10/2021 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 344322 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Ông Ngô Viết Thanh  ngày 14 tháng 02 năm 2017, tại thửa đất số 224 tờ bản đồ số 34, diện tích 392,2 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất: đến ngày 01/7/2064, tọa lạc tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉnh lý biến động sang tên Bà Ngô Thị Lời ngày 29/5/2017.

2. Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 20/10/2021 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 996061 cấp ngày 28/11/2003 tại thửa đất số: 478-1, tờ bản đồ số: 07,  diện tích: 160.0 m2 (Đất ở); tọa lạc tại: Thôn Trung Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho cho ông, bà  Đào Xuân Sơn – Lê Thị Huệ.

3. Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 21/10/2021 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy 000998/QPhú, cấp ngày 14/10/1998 tại thửa đất số: 332, tờ bản đồ số: 12,  diện tích: 388.0 m2 (Đất ở và đất vườn); tọa lạc tại: Thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Nguyễn Anh Khoa.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận nêu trên đã bị mất.

Nhằm ngăn chặn việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy, Phòng Tư pháp huyện đề nghị:

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp- hộ tịch không thực hiện việc chứng thực liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy nêu trên.

Nếu phát hiện việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời thông báo cho các cơ quan có liên quan hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.010.349
Truy cập hiện tại 1.183