Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 huyện
Ngày cập nhật 20/05/2022

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền ban hành công văn số 43/TP về việc triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 huyện

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện Công văn Số 795/STP-HCTP ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo Công văn số 4711/ UBND-KN2 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về thực hiện đề án số 06; Công văn số 1088/UBND  ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 và Công văn số 1088/ UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc tăng cường triển khai các giải pháp  làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 huyện.

 Để đảm bảo xây dựng CSDLQG về dân cư đúng, đủ, sạch, sống nhằm để phục vụ việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đồng thời tạo điều kiện tốt cho công dân thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân. Phòng Tư pháp kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Sịa chỉ đạo Công chức Tư pháp Hộ tịch thực hiện một số việc như sau:

1. Đảm bảo tất cả các sự kiện hộ tịch về công dân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật về hộ tịch, nhất là: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

2. Thành lập Tổ đăng ký lưu động về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn với những trường hợp được nêu tại Công văn số 795/STP-HCTP ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa thiên Huế về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo Công văn số 4711/ UBND-KN2 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với những trường hợp thiếu ngày, tháng sinh: Căn cứ khoản 3 Điều 18 thông tư 04/2020 ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tư pháp để thực hiện, ngoài ra khi bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân cần phối hợp với Công an xã, thị trấn để xác minh thông tin hộ tịch cho đảm bảo thống nhất, tránh tình trạng sau khi bổ sung đầy đủ thông tin hộ tịch và tiến hành khi nhập vào CSDLQG thì các thông tin này không thống nhất.

4. Về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn: Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định “ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn”. Do đó, đối những trường hợp đăng ký lại khai sinh và đăng ký lại kết hôn thì công dân có quyền lựa chọn đăng ký lại nơi đăng ký ban đầu hoặc nơi thường trú để đăng ký lại. (Lưu ý: khi đăng ký lại các việc hộ tịch cán bộ Tư pháp- Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu Công văn đến địa phương nơi đăng ký ban đầu để xác minh việc sổ bộ gốc còn lưu hay không để làm cơ sở đăng ký lại cho công dân).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Phòng Tư pháp để được xem xét, hướng dẫn.

Phòng Tư pháp kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện tốt công tác hộ tịch triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06 tại địa phương./.

 

Văn Thị Phương - CB Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.349
Truy cập hiện tại 5.657