Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 07/12/2020

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, UBND xã Quảng Thái ban hành Báo cáo số:212 /BC- UBND về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nội dung báo cáo có trong tệp đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.623
Truy cập hiện tại 151