Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 07/12/2020

Thực hiện Công văn số 248 /PVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực hiện công tác thể dục thể thao năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. KHÁI QUÁT CHUNG

          Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của của các ban ngành, đoàn thể cấp xã và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Trong năm qua, UBND xã Quảng Thái đã tích cực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện, rèn luyện TDTT trong quần chúng nhân dân, bên cạnh đó tang cường công tác tuyển chọn và đào tạo các vận động viên  nhằm hình thành lcự lượng vận động viên tài năng chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT các cấp năm 2021, đặc biệt là tập trung tham mưu công tác chuẩn bị Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021. Kết quả triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển TDTT theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND, ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Cùng với việc thực hiện quy hoạch, UBND xã bám sát các văn bản của các cấp như Luật Thể dục, Thể thao (TDTT), Nghị định số 112 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật TDTT, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 274, Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển TDTT phường, xã và quy hoạch, sử dụng đất dành cho sự nghiệp phát triển TDTT, chỉ đạo thực hiện Thông tư 08 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về đánh giá phong trào TDTT cơ sở.

Công tác tuyên truyền được tổ chức từ các buổi tập luyện tập trung đông người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải hằng năm của địa phương. Qua mỗi đợt phát động đều có đánh giá rút kinh nghiệm để mọi người tham gia đông đảo hơn và việc tập luyện là có ích nhằm đem lại một thể lực tốt và không ngừng nâng cao trí lực.

2. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành các đề án, văn bản về lĩnh vực thể dục thể thao 

Trong năm 2020, Ban Văn hóa - thông tin xã đã tham mưu xây dựng báo cáo và trình UBND xã ban hành các kế hoạch, văn bản về lĩnh vực thể dục thể thao.

Báo cáo số     /BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 về Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.

2. Công tác phát triển sự nghiệp

a. Công tác TDTT quần chúng

          - Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động ở các ngành, đơn vị, cấp thôn và đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, thanh, thiếu niên tham gia, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. 

          - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến quy hoạch, đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển TDTT trên toàn xã, đến nay toàn xã có 35% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, 35% gia đình tập luyện TDTT thường xuyên, có 02 câu lạc bộ TDTT (trong đó: 01 CLB võ thuật Karatedo; 01 CLB thể dục nhịp điệu), 100% số trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất ngoại khóa; bình quân hàng năm các thôn tổ chức 2-3 giải thi đấu thể thao. Kết quả tham gia gần 400 lượt VĐV. Ngoài ra, hàng năm xã còn có VĐV cung cấp cho các lớp năng khiếu của tỉnh.

          - Củng cố, tăng cường hệ thống thiết chế thể thao ở cơ sở luôn được chú trọng. Xã có quy hoạch một trăm phần trăm đất dành cho Văn hóa, Thể thao đảm bảo theo quy định là 100% xã đạt nông thôn mới. Các khu thể thao thôn,  đều đã được quy hoạch đầy đủ, cơ quan, đơn vị, trường học đều có bố trí sân tập luyện thể dục, thể thao như sân bóng chuyền, cầu lông …  

          - Việc tổ chức các hoạt động của một số câu lạc bộ TDTT được duy trì và hoạt động theo hướng xã hội hoá, các môn thể thao yêu thích đều được tập thể và cá nhân tự đóng góp hoạt động, điển hình như các câu lạc bộ bóng chuyền , câu lạc bộ bóng đá.

          - Hoạt động thể dục thể thao phòng bệnh, chữa bệnh đang có chiều hướng phát triển, trong đó số người tham gia tập Gym, tập luyện Yoga đang có chiều hướng phát triển mạnh.

b. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

Điểm tích cực nhất trong phong trào TDTT là nỗ lực và những kết quả đạt được từ cơ sở. Mặc dù vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; song UBND xã vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động TDTT, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Các thôn trên địa bàn xã đã phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao; nhân rộng mô hình các câu lạc bộ thể thao; tổ chức thường xuyên nhiều giải đấu để các vận động viên (VĐV) được giao lưu, thi đấu. Từ đó, tạo ra sự sôi nổi, hiệu quả cho phong trào TDTT và tạo chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tính đến tháng 11/2020, tỷ lệ nhân dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 35%; số gia đình thể thao đạt gần 25% số hộ; 100% trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho hoạt động TDTT có nhiều khởi sắc. Những con số nói trên đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã.

c. Về phát triển cơ sở vật chất TDTT

Trong giai đoạn hiện nay, UBND xã luôn quan tâm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng, hình thành nề nếp rèn luyện thân thể thường xuyên cho người dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường, học cho thanh thiếu niên, học sinh; phát triển mạnh phong trào TDTT trong đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động,  người cao tuổi…

Đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, các loại hình TDTT giải trí đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể và giải trí của mọi người. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi TDTT làm điều kiện cơ bản đảm bảo cho phong trào TDTT quần chúng phát triển bền vững; xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở là đơn vị tiên tiến về phong trào TDTT quần chúng.

UBND xã đã đề ra mục tiêu mỗi thôn đều có khu luyện tập thể thao, các điểm luyện tập TDTT ngoài trời; hình thành các CLB thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và thành tích thể thao cho người tập.

d. Về xã hội hóa thể dục thể thao

Hiện nay, phong trào TDTT địa phương phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất, thiết chế TDTT không ngừng được đầu tư, nâng cấp từ nguồn vốn xã hội hóa. Nhờ sự quan tâm của cấp trên, UBND xã đã khắc phục khó khăn về diện tích sân bãi, tích cực đầu tư thiết bị, tận dụng không gian trống trong khuôn viên trụ sở, đơn vị để làm sân tập luyện, thi đấu. Trên địa bàn xã hiện có 07 sân bóng chuyền, 04 sân bóng đá, 02 sân cầu lông. Các sân chơi đã phần nào đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, tạo ra các phong trào TDTT sôi nổi với các hoạt động phong phú. Bóng đá hiện là môn thể thao được nhiều thanh, thiếu niên ưa thích, do đó nhu cầu về sân bãi rất lớn. Vào dịp hè, khi học sinh được nghỉ học, các điểm tập luyện bóng đá trên địa bàn xã đều hoạt động hết công suất. 

Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các giải thi đấu thể thao, UBND xã cũng tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động TDTT.  Công tác xã hội hóa TDTT ngày càng được quan tâm, chú trọng hướng về cơ sở là một trong những điều kiện thúc đẩy phong trào TDTT của địa phương. Nhờ đó, hoạt động TDTT trên địa bàn xã đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng.

e. Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về thể dục thể thao (cán bộ, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài, cộng tác viên về TDTT…:

- Đẩy mạnh công tác quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao, thực hiện mục tiêu “Thể dục, thể thao vì sức khoẻ và hạnh phúc của con người”… Vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng trong sự nghiệp xây dựng con người mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bơi lội cho giáo viên thuộc các trường học trên địa bàn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thành tích nổi bật

- Nhìn chung, các hoạt động TDTT quần chúng được tổ chức thưương xuyên và diễn ra rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần.

- Các sự kiện, hoạt động về thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Trong năm, tỉ lệ Người Tập luyện thường xuyên đạt 35% và Gia đình thể thao đạt 25% . Kết quả trên đã đánh giá được sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao của xã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Việc phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được nhân dân đồng tình và hưởng ứng cao, việc tổ chức thi đấu giải thể thao được duy trì và phát huy.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Cơ sở vật chất nhìn chung vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu của sự phát triển, hệ thống sân tập luyện TDTT của xã chưa đảm bảo, chưa được đầu tư đúng mức.

- Các CLB TDTT ở cơ sở chưa hoạt động có hiệu quả và thường xuyên, số người tham gia CLB còn khiêm tốn, hoạt động chưa bài bản còn mang tính tự phát.

- Thể thao thành tích cao chưa được phát huy, các môn tham gia thi đấu các giải ở huyện tuy đầy đủ, nhưng kết quả còn khiêm tốn.

- Thể thao trong trường học có lúc còn đơn điệu, cơ sở vật chất ở một số trường chưa đáp ứng với dạy và học, chưa có nhà đa năng.

- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao còn thiếu sự quan tâm của các cấp, các ngành nhằm động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao. 

3. Nguyên nhân

- Tuy có sự quan tâm cấp trên để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hàng năm, nhưng  thực tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho nhu cầu tập luyện của nhân dân.
          - Một số thôn còn xem nhẹ công tác thể dục, thể thao nên thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” còn mang tính hình thức.

- Ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, phát triển TDTT còn hạn chế.

- Do điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, kinh phí dành cho phát triển thể thao chưa đáp ứng.

4. Bài học kinh nghiệm

- Phải có sự quan tậm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về phát triển sự nghiệp TDTT của địa phương.

- Bộ phận tham mưu, tăng cường công tác tham mưu, ban hành các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối với sự nghiệp phát triển TDTT tại địa phương.

- Hàng năm phải có sự đầu tư nhất định, cơ bản về ngân sách cho phát triển TDTT tại địa phương.

- Có sự quan tâm, đầu tư mở các lớp năng khiểu thể thao để đào tạo, tham gia thi đấu các giải ở tỉnh đạt kết quả cao.

- Có sự quan tâm đầu tư nhất định về kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy học trong các nhà trường đáp ứng với nhu đầu học tập của học sinh

-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đề cao vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu

1. Phương hướng

- Phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã phát triển.
          - Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần phát triển thể thao thành tích cao ngày một nâng lên và cũng là để xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên, gắn với việc triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

2. Một sô chỉ tiêu:

+ Số người tập luyện TDTT thường xuyên: 30% dân số.

+ Số hộ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên: 20% số hộ.

+ Số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất: 100%.

+ Số trường học tổ chức giảng dạy ngoại khóa về TDTT: 100%.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao quần chúng nói chung và cho thanh thiếu niên, học sinh nói riêng. Tăng cường thể dục, thể thao cho cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan... phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về thể dục, thể thao.

          - Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” đến các cơ quan, đơn vị,  mặt trận và đoàn thể, hệ thống chính trị cấp thôn.

III. Giải pháp thực hiện

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về công tác TDTT, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác TDTT.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học - bộ phận quan trọng của phong trào TDTT; đồng thời, triển khai có hiệu quả “Ðề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”; phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao…

Ba là, đẩy mạnh hoạt động TDTT quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh; phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT.

Bốn là, nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng TDTT, chú trọng đội ngũ kế cận có chất lượng; phát triển các trường. Tiếp tục mở rộng quy mô tập luyện TDTT. Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp; ưu tiên đầu tư của Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo vận động viên các môn thể thao, nhất là những môn thể thao trọng điểm,…

Năm là, tích cực và chủ động thể chế hoá các chủ trương của Đảng, nhằm tạo dựng các hành lang pháp lý để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá TDTT và thu hút mọi nguồn lực của xã hội, các tổ chức xã hội tham gia phát triển sự nghiệp TDTT,…

Sáu là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho vận động viên và cán bộ TDTT đi liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

Bảy là, Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TDTT, nhất là TDTT cơ sở; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác TDTT.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

1. Đề nghị cấp trên rà soát lại quy hoạch đất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, nhất là quy hoạch những khu thể thao có tầm chiến lược để phục vụ lâu dài cho việc thi đấu và tập luyện.

2.  Tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong quần thể trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.161
Truy cập hiện tại 5.539