Tìm kiếm tin tức
Xã Quảng Thái: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Nội chính năm 2020
Ngày cập nhật 10/12/2020

Căn cứ Thông báo số 120/TB-HDND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền về nội dung  và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp  lần thứ XI, HĐND huyện; Thực hiện Thông báo số 19/TB- BPC ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền về việc giám sát kết quả triển khai thực hiện xây dựng báo cáo thuyết trình tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;UBND xã Quảng Thái báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Nội chính trên địa bàn xã từ đầu năm 2020 đến nay cụ thể như sau: 

I. Tình hình và kết quả đạt được

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở

UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận Tư pháp-Hộ tịch và Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tham mưu UBND xã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân để mọi người biết để tham gia tích cực trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật ở địa phương theo Luật và các văn bản của Nhà nước ban hành.

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm chú trọng, thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trong xã và các thôn, trường học để lồng ghép vào các cuộc họp, có 8 buổi lồng ghép với lượng người tham gia 420 người,  nội dung tuyên truyền về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 và và các Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ.

2. Công tác Quốc phòng- An ninh

- Đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong năm 2020; đồng thời đã tổ chức thăm hỏi tặng quà và tiễn đưa 07 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 (06 quân sư, 01 công an).

Đã chỉ đạo BCH quân sự xã tham gia tập huấn cán bộ quân sự tại BCH quân sự huyện thành phần BCH và trung đội trưởng dân quân cơ động đúng thời gian theo kế hoạch; điều động lực lượng tham gia Lễ ra quân huấn luyện tại huyện; Xây dựng hệ thống kế hoạch, giáo án, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2020 cho 51 đồng chí dân quân tự vệ, hoàn thành việc đăng ký phương tiện kỹ thuật kinh tế quốc dân.

- Đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đăng ký độ tuổi 17 nhằm chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân 2020.

  Kết  quả có 41/44 thanh niên đăng ký đạt 95,3% tổng số thanh niên trong độ tuổi; thanh niên trực tiếp đến đăng ký 23/41 đạt 56,09%, 18/41 thanh niên bận học gia đình đăng ký thay, chiếm tỷ lệ 43,9%; vắng 02 thanh niên, chiếm tỷ lệ 0,46% (Do gia đình và thanh niên vắng mặt khỏi địa phương).

- Năm 2020 lập biên bản đề nghị ra Quyết định xử phạt 35 trường hợp không tham gia sơ tuyển để đảm bảo công bằng xã hội và thực thi pháp luật (Thu 35.200.000 đ) theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu.

Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương như Tết Nguyên Đán Canh Tý, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ Quốc. Tập trung trực chiến bảo vệ  Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

3. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH trên địa bàn

- UBND xã đã chỉ đạo Ban Công an xã làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng TNXH. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là mở các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tiến hành khảo sát các tụ điểm, số người có biểu hiện nghi vấn về TNXH theo kế hoạch của cấp trên.Vì vậy trên địa bàn trong thời gian qua tệ nạn ma túy và mại dâm không xâm nhập vào địa bàn.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định, giữ vững. Chỉ đạo các bộ phận liên ngành thực hiện kế hoạch giữa Công an- Quân sự nhằm đảm bảo trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán, các ngày lễ lớn trong năm; các cơ quan, đơn vị tăng công tác trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm bảo vệ ổn định địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và các ngày lể lớn trong năm, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đã chỉ đạo Ban Công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đã tổ chức tuyên truyền cho con em đi làm ăn xa, các hộ kinh doanh cam kết thực hiện nghiêm túc về quản lý, sử dụng vũ khí và chất cháy nổ đảm bảo an toàn trật tự trong dịp lễ tết. Trong đó, đã tổ chức gọi hỏi răn đe và cho làm cam kết không vi phạm pháp luật cho 52 đối tượng liên quan và 55 hộ gia đình có con em đi làm ăn ở Lào và các tỉnh phía Bắc về trên địa bàn, phối hợp xử lý 22 đối tượng phạm pháp hình sự (sử dụng chất ma túy, nghi vấn sử dụng chất ma túy, các đối tượng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích trên địa bàn xã). Nhìn chung tình hình cơ bản được giữ vững ổn định. Hiện nay 7/7 thôn trên địa bàn đã đăng ký tham gia thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

-Triển khai đăng ký quản lý hộ khẩu, giải quyết đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân dân kịp thời đúng theo luật định và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thu thập thông tin dân cư trên địa bàn theo nguồn dữ liệu Quốc gia.

- BCĐ BVNLTS đã tham mưu cho UBND xã phối hợp với 2 chi hội nghề cá thực hiện nhiệm vụ BVNLTS trên địa bàn, đã tổ chức họp, quán triệt cho các hộ có sử dụng phương tiện khai thác thủy sản mang tính hủy diệt và cam kết không tái diễn và tự nguyện tháo dở máy có động cơ không đúng quy định.

Đã tiến hành tổ chức tổng kết công tác An ninh - Quốc phòng năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 trên địa bàn.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và tư pháp

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thi hành pháp luật trong nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức pháp luật. Thực hiện tốt phương châm " Sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật".

Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần), trong từ năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận 6 đơn tranh chấp, kiến nghị của công dân (02 đơn hòa giải thành, 01 đơn chưa giải quyết, 03 đơn đang giải quyết). Nhờ làm tốt công tác tiếp dân định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

5. Công tác tổ chức bộ máy chính quyền

Không ngừng nâng cao công tác đào tạo cán bộ, thực hiện tốt các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức theo quyết định của UBND huyện.

Triển khai kế hoạch chương trình trọng điểm và nâng cao công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý nhà nước năm 2020.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Từng bước củng cố, kiện toàn và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức  nhằm phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND), trong năm  (có 4 cán bộ, công chức nghỉ việc: 01 công chức nghỉ hưu theo NĐ 108, 03 Cán bô nghỉ việc theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND).

Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; việc quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, khen thưởng, kỷ luật ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai và phát huy được tính chủ động của cơ quan, đơn vị. Đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định.

6. Công tác cải cách hành chính

Ngay từ cuối năm 2019, UBND xã đã ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ban hành đã được triển khai và áp dụng đầy đủ và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên trang thông tin điện tử của xã để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Chỉ đạo kịp thời rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính của cấp trên để niêm yết và đưa vào thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được quan tâm. Sau đợt kiểm tra của huyện, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận, cán bộ công chức chuyên môn chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

- Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một của liên thông đảm bảo theo quy định thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong thời gian qua bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. Những tồ tại hạn chế

         Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính năm 2020 trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại đó là:

         1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật chưa được triển khai

thường xuyên cho nên tình hình vi phạm pháp luật trên lĩnh vực TTATXH, tình hình gây mất trật tự trộm cắp, phạm pháp hình sự, tình hình vi phạm luật giao thông có dấu hiệu gia tăng mà chủ yếu là ở lực lượng thanh thiếu niên.

         2. Công tác gọi công dân nhập ngũ, nhất là công tác sơ tuyển còn gặp nhiều khó khăn, một số thanh niên vẫn chưa chấp hành nghiêm Luật NVQS.

         3.Công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đảm bảo chất lượng của một số cán bộ công chức có lúc chưa cao.

        4. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội) có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

          III. Kiến nghị đề xuất

       Để đảm bảo tốt công tác An ninh trật tự -An toàn xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn. Kính đề nghị lãnh đạo giữa 2 huyện thường xuyên phát huy tinh thần, trách nhiệm về việc xây dựng cụm giáp ranh giữa xã Quảng Thái với các xã huyện Phong Điền để khi có các vụ việc xảy ra đề nghị lực lượng Công an các xã lân cận nhanh chóng cùng phối hợp với Công an xã Quảng Thái giải quyết dứt điểm không để vụ việc kéo dài.

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Lữ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.667
Truy cập hiện tại 161