Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Từ 01/01/2019 đến 31/12/2020)
Ngày cập nhật 28/02/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND về Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(Từ 01/01/2019 đến 31/12/2020).

1. Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý:

          * Tổng cộng: 85 vụ (90 đối tượng).

            Trong đó:

- Vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng: 70 vụ(70 đối tượng , vắng sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự).

- Vi phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: 15 vụ (20 đối tượng).

* Việc áp dụng các hình thức xử phạt:

- Phạt tiền: 85vụ ( 90 đối tượng).

* Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Tuyên truyền, vận động công dân thực hiện đúng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

- Tổng số tiền phạt thu được: 80.350.000 đồng.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.840
Truy cập hiện tại 176