Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và chương trình công tác của UBND xã tháng 7 năm 2
Ngày cập nhật 08/07/2021

Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng  trong tháng 6, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          Trong tháng 6/2021, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau

           1. Nông nghiệp

   - Đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành gieo trồng vụ Hè thu 2020-2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, với tổng diện tích lúa 372 ha, đạt 96% kế hoạch; Cơ cấu giống cấp I đạt 98% và đảm bảo khung lịch thời vụ đề ra; Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng từ đầu vụ nên đã làm chế khoảng 15ha cây lúa, buộc phải gieo sạ lại, dặm tỉa. UBND xã cũng đã chỉ đạo các HTX thống kê, lập danh sách đề nghị cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho bà con xã viên. Hiện nay, các HTX đang tập trung chỉ đạo công tác chăm bón, phòng trừ sâu bệnh để cây lúa phát triển.

- Lĩnh vực Chăn nuôi tiếp tục được duy trì. Đã tập trung đẩy mạnh triển khai các biện pháp tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cẩm. Tuy nhiên, việc tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do giá lợn giống và thức ăn quá cao, người dân vẫn còn lo sợ dịch tái bùng phát nên chưa dám tái đàn. 

     2. Xây dựng, tài nguyên môi trường và tiểu thủ công nghiệp

- Đã bàn giao, đưa vào sử dụng công trình Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Đảng ủy- UBND xã từ nguồn kiến thiết thị chính;.....Đã đôn đốc triển khai thi công các công trình đầu tư công của năm 2021: cổng, tường rào trường Tiểu học, bể bơi học sinh(Tiểu học), cầu qua khe Nam Giảng, hạ tầng khu phố chợ.......

- Đã rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022- 2025 để tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh và chỉnh trang bộ mặt trung tâm xã.

- Đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai lập các thủ tục hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch của dự án đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp.

          - Đã đăng kí tổ chức đấu giá đợt 2(dự kiến cuối tháng 7/2021) để tạo nguồn phục vụ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của HĐND xã.

          - Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải, phong trào ngày Chủ Nhật Xanh rộng khắp trong toàn dân.

 3. Tài chính ngân sách

          Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách xã năm 2021. Đồng thời thực hiện Tổng quyết toán Ngân sách năm 2020 theo quy định. Ngoài ra, chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

4. Văn hóa – Xã hội

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ổn định trường lớp để nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2020- 2021.

- Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của cấp trên.

          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh Covid -19 gây ra để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân nước ngoài, việt kiều, người lao động đi và về từ các địa phương có dịch trở về trên địa bàn xã (trong tháng có 179 trường hợp về trên địa bàn).

5. Quốc phòng-An ninh, Nội chính

          - Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định, giữ vững. Tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt  cao điểm vận động  toàn dân giao nộp  và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật  về vũ khú, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời cập nhập, hoàn thiện dữ liệu thu thập thông tin dân cư, chỉnh sữa, kiểm tra , phúc tra, làm sống, sạch, đúng các thông tin và huy động lực lượng triển khai công tác nhập liệu DC01, DC02 vào hê thống  dữ liệu Quốc gia về dân cư.

          - Đã tổ chức tiến hành rà soát lập danh sách độ tuổi 18-25 và 26-27 đối với nam công dân đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2022, rà soát phúc tra đăng ký Dân quân rộng rãi trên địa bàn xã.

Tham mưu cho UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động con em thi tuyển vào các trường Quân đội. Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện các văn kiện, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021.

 Tiến hành đăng ký nguồn DBĐV hạng I cho 01 thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện, Ban CHQS huyện công văn đề nghị cấp thẻ BHYT cho Thanh niên và gia đình có thanh niên đang tại ngủ.

- Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 18/3/2021 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính huyện Quảng Điền về việc triển khai tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Quảng Điền, đến thời điểm hiện nay UBND xã tiến hành điều tra cơ sở hành chính đã hoàn thành, điều tra kinh tế đang thực hiện, đạt 42% so với kế hoạch (dự kiến đến ngày 15/7/2021 hoàn thành).

 - Công tác cải cách hành chính  được chú trọng và đã đạt được những kết quả tích cực. Đã tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Việc công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã.

          Trong tháng 06/2021 đã đăng ký hộ tịch 46 trường hợp;  Đăng ký chứng thực 74 trường hợp (chứng thực bản sao từ bản chính 55 trường hợp, chứng thực chữ ký 18 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 01 trường hợp); Văn hóa xã hội tiếp nhận và giải quyết 09 trường hợp; Lĩnh vực Địa chính đã tiếp nhận 03 hồ sơ và đã giải quyết trình lên cấp trên.

- Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Việc triển khai các chương trình trọng điểm còn chậm so với kế hoạch. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành SXNN  và việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa được tập trung quan tâm.

          2. Tình trạng cán bộ, công chức chấp hành lề lối, giờ giấc, tác phong làm việc vẫn còn xảy ra. Một số đc còn thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài sản, thiết bị máy móc, phòng làm việc.

3. Việc tham mưu của cán bộ, công chức trên lĩnh vực chuyên môn vẫn còn chưa chủ động, thiếu nhạy bén. Việc xử lý các công việc được phân công trên hệ thống văn bản điều hành vẫn còn nhiều văn bản quá hạn, đặc biệt là VB mang tính YKCĐ.

Tình trạng trễ hẹn giải quyết TTHC, thái độ, cách ứng xử của CC tại Bộ phận TN&TKQ đã gây phiền hà cho công dân.( Địa chính, chính sách xã hội)

4.Phong trào Chủ nhật xanh tại cơ quan, các đoàn thể có dấu hiệu chững lại. Việc giám sát cán bộ, đoàn viên công đoàn tưới cây, một số đoàn viên còn trách nhiệm.

5. Công tác giám sát công dân từ các địa phương trở về địa bàn còn lơ là. Thành viên BCĐ còn thiếu sâu sát; việc xác minh người về trên hệ thống điện tử vẫn còn thiếu chủ động.

6. Công tác vận động XKLĐ gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Việc triển khai các chương trình giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên đã có xu hướng giảm nhưng tỷ lệ vẫn cao so với trung bình của toàn huyện.

         

          III. NHIỆM VỤ THÁNG 7/2021

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND xã tháng 6; UBND xã yêu cầu từng bộ phận và các cán bộ, công chức trong UBND xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2021 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và chủ động các phương án phòng chống hạn, mặn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021.

2. Tăng cường công tác theo dõi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng ngay từ đầu mùa.

3. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2/2021 (07 lô tại khu phố chợ vùng trung tâm xã) tạo điều kiện phát triển dịch vu khu trung tâm và tạo quỹ đất bán đấu giá cho những năm tới. Tích cực chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Ngày chủ nhật xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thực hiện kế hoạch phân loại rác thải tại các địa phương.

4. Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.         

5. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó, chú trọng việc đôn đốc thu các loại quỹ và thu khác ngân sách nhằm đảm bảo tốt cho nhiệm vụ chi và việc xử lý các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực ngân sách của xã.

7. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỉ niệm ngày TBLS 27/7. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho cho người có công cách mạng.

8. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giám sát và khai báo y tế, xác minh đối với người từ các địa phương trở về.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9. Tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ra mắt mô hình ANTT tại vùng trang trại. Đẩy mạnh tuyên tuyền công tác PCCC, kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC được phân cấp theo NĐ 136.

10. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kế hoạch Bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023.

11. Chấn chỉnh ngay lề lối, tác phong làm việc của CBCC; thái độ, cách ứng xử của CC tại Bộ phận TN&TKQ. Thực hiện việc kiểm kê, lập BB bàn giao tài sản và chịu trách nhiệm đối với tài sản được giao. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC một cách kịp thời. Không gây phiền hà cho công dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân năm nay của xã loại tốt.

 

Trên đây là tình hình thực hiện tháng 6 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021. UBND xã yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành các thôn, cán bộ, công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc./.

 

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.789.484
Truy cập hiện tại 5.159