Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc kết thúc việc cách ly y tế tại nhà đối với ông Văn Đức Thông và bà Hoàng Thị Mỹ Hương trú tại thôn Trung Kiều
Ngày cập nhật 07/09/2021

Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

 Căn cứ Hướng dẫn số 1953/BCĐ- YT  ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Thông báo số 89/TB-UBND ngày 10/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3297/BCĐ- YT  ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19;;

Căn cứ Kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề xuất của Trạm Y tế xã.

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc việc cách ly y tế tại nhà đối với ông Văn Đức Thông và bà Hoàng Thị Mỹ Hương. Hiện ở tại thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian kết thúc việc cách ly tại nhà kể từ 0h00 ngày 06/9/2021

          Yêu cầu các thành viên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 28/8/2021 của BCĐ PCD xã Quảng Thái về việc cách ly y tế tại nhà đối với ông Văn Đức Thông và bà Hoàng Thị Mỹ Hương.

        Điều 3. BCĐ phòng, chống dịch Covid 19, Trưởng Trạm Y tế xã, các thành viên BCĐ và ông Văn Đức Thông và bà Hoàng Thị Mỹ Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.265
Truy cập hiện tại 5.603