Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã Tháng 9/2021
Ngày cập nhật 11/10/2021

Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 30/9/2021, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã đã chủ trì cuộc họp  UBND xã để đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan trong tháng 9/2021; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 10/2021.

          Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Đảng ủy -HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã và các đoàn thể cấp xã, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 9/2021, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 10/2021, trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ, công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9/2021

          1. Đã tập trung chỉ đạo các Hợp tác xã trên địa bàn hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè thu 2021 với diện tích 339.3ha; qua đánh giá thăm đồng, năng suất lúa vụ Hè Thu năm nay bình quân đạt 50 tạ/ha giảm 3,25 tạ/ha so với vụ Hè Thu năm trước, tổng sản lượng đạt 1676,76 tấn giảm 307,04 tạ.

- Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm; chỉ đạo đôn đốc tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2021.

- Đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai phương án, kế hoạch năm 2021.

2. Đã phối hợp tổ chức đấu giá đợt 2 để tạo nguồn phục vụ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của HĐND xã với tổng kinh phí 8,366,760 tỷ đồng. Phối hợp với Phòng Tài nguyên- Môi trường triển khai đo đạt xác định ranh giới để lập thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai lập các thủ tục hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch của dự án đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp trên địa bàn xã Quảng Thái trình Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện theo quy định.

Thực hiện xây dựng công trình được hỗ trợ xi măng theo danh mục được UBND xã đã phê duyệt bê tông hóa đường nội thôn xã Quảng Thái năm 2021 với khối lượng 220 tấn, giá trị 300 triệu đồng, đến nay đã thi công hoàn thành.

Về xây dựng vườn mẫu: đã tổ chức khảo sát, hướng dẫn quy hoạch, kế hoạch sản xuất đối với các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu năm 2021.

3. Chỉ đạo cho các trường học triển khai rà soát cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học để có kế hoạch tiến hành chống xuống cấp, bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của năm học. Tích cực huy động số lượng học sinh vào học đúng thời gian, đảm bảo 100% kế hoạch được giao. Thường xuyên nắm số lượng học sinh hằng ngày để có kế hoạch vận động học sinh. Tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, hiện nay các trường đã chính thức bước vào năm học mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đã lập danh sách cao tuổi 12 người; 100 tuổi năm 2022 là 06 người; Lập danh sách Hộ nghèo thuộc đối tượng BTXH theo NQ84/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gửi phòng: 57 hộ; Đã hoàn thành nghiệm thu nhà ở theo QĐ 22, giải ngân kinh phí 140 triệu đồng: 07 nhà sữa chữa.

          4. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ ổn định địa bàn. Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ tài sản. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của cấp trên về việc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư. Đồng thời tổ chức hội nghị  triển khai các văn bản liên quan đến công tác Phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thi hành Luật cư trú, các văn bản thi hành Luật cư trú năm 2020.

- Tổ chức đăng ký phúc tra đăng ký quân nhân dự bị hạng 1 trên địa bàn, đăng ký vắng mặt chuyển NVQS cho các sinh viên đậu vào các trường Đại học, Cao Đẳng năm 2020; rà soát lập danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tham mưu Hội đồng NVQS chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển NVQS chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2022 (Dự kiến trung tuần tháng 10); chuẩn bị mọi mặt cho công tác kiểm tra của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc, phòng năm 2021.        

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã. Đồng thời tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung bộ tài liệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015. Trong tháng đã giải quyết chứng thực 70 trường hợp, trong đó hợp đồng chứng thực bản sao 59 trường hợp, giao dịch 04 trường hợp, chứng thực chữ ký 07 trường hợp; 12 trường hợp hộ tịch.

- Đã chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung báo cáo để phục vụ cho đoàn giám sát   Ban Kinh tế HĐND huyện; đoàn kiểm tra Thanh tra Tỉnh về công tác kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng; đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ của huyện ủy về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với BCH Đảng bộ và TV BCĐ quy chế dân chủ cơ sở.

          - Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

1. Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung nên một số sản phẩm nông nghiệp giá có giảm, tiêu thụ chậm.

          2. Tình trạng cán bộ, công chức chấp hành lề lối, giờ giấc, tác phong làm việc vẫn còn xảy ra. Hiện nay có một số cán bộ, phòng làm việc còn thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, thiết bị máy móc, nhất là không tắt quạt, khóa cửa phòng làm việc sau thời gian làm việc.

           3. Việc tham mưu của cán bộ, công chức trên lĩnh vực chuyên môn vẫn còn chưa chủ động, thiếu nhạy bén. Việc xử lý các công việc được phân công trên hệ thống văn bản điều hành vẫn còn nhiều văn bản, đặc biệt là VB mang tính YKCĐ.

          III. NHIỆM VỤ THÁNG 10/2021

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9; UBND xã xác định chương trình công tác tháng 10/2021 tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đôn đốc rà soát, khảo sát xây dựng kế hoạch chủ động đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tiếp tục theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu 2021. Đôn đốc và hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phải có phương án giằng néo để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

2. Chỉ đạo tập trung cao độ để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, trong đó quan tâm huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để tổ chức thực hiện đạt kết quả, mục tiêu kế hoạch đề ra trong những tháng còn lại năm 2020.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc đất đai trên địa bàn. Đồng thời triển khai kế hoạch lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai phải hoàn thành khi mùa mưa bão đang đến. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Tập trung đôn đốc các Đơn vị tư vấn có liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục (dự toán, thiết kế) để trình huyện thẩm định, phê duyệt nhằm chuẩn bị tốt cho việc đầu tư xây dựng trong năm 2022-2023.

4. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó quan tâm đẩy mạnh thu nợ các khỏan thu theo quy định.

5. Tổ chức kiểm tra phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại các đơn vị và các hồ chứa trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống mưa lũ xảy ra.

6. Tiếp tục chỉ đạo các trường học tổ chức tốt kế hoạch giảng dạy cho năm học 2021-2022; Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2022.

Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông dân số-lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình.

Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo kế hoạch của UBND huyện.  Triển khai thủ tục xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,

Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

7. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch phúc tra, sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi từ 18-27 nhằm chuẩn bị tốt cho nguồn tuyển quân năm 2022.

   8.  Chỉ đạo các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND xã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm nay của xã loại tốt

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới  được ban hành đến tận toàn thể cán bộ và nhân dân.

10. Chỉ đạo 2 HTX tiến hành thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thành viên hàng năm theo Luật HTX 2012.

11. Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH của năm 2021, dự toán ngân sách năm 2021 theo chỉ đạo ngành cấp trên.

          Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm như đã nêu trên, yêu cầu các bộ phận, các công chức phụ trách các lĩnh vực cần bám sát tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc việc tham mưu báo cáo và chấp hành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do cá nhân mình phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND xã và yêu cầu của UBND huyện và các ngành cấp trên. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ còn tồn tại đã nêu cụ thể tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã các tháng trước và các tồn tại, hạn chế đã nêu cụ thể tại Mục II Thông báo này.   

 

          UBND xã thông báo để các bộ phận, các cán bộ, công chức trong UBND xã biết để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, trao đổi với Chủ tịch UBND xã để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.534
Truy cập hiện tại 309