Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Cán bộ, công chức năm 2021
Ngày cập nhật 11/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 157 /KH-UBND ngày 31tháng 12 năm 2020 của UBND huyện về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021; UBND xã Quảng Thái đã xây dựng Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2021; UBND xã tiến hành kiểm tra, qua quá trình kiểm tra UBND xã báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

I. Tình hình và kết quả kiểm tra

1. Đối với bà Nguyễn Thị Cúc- Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách Lao động- Chính sách- xã hội kiêm Thủ quỹ

1.1. Nội dung Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Lao động, việc làm, trẻ em, người có công, thương binh xã hội, bảo trợ xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động-thương binh và xã hội; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

          b) Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền;

          c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; trong việc quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn;

          d) Theo dõi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững;

          đ) Xây dựng kế hoạch, công tác lao động-thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

          e) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác lao động- thương binh và xã hội;

ê) Thực hiện việc chi tiền theo lệnh chi của Chủ tài khoản và các quy định về quản lý quỹ tiền mặt, sổ thu, chi tiền  mặt, quản lý các khoản thu, chi ngân sách xã đúng theo quy định của Luật ngân sách.

          g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

          h) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

1.2. Tình hình và kết quả đạt được

1.2.1.Về đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng:  218 gia đình đình chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng với  373 định suất.

Trong đó:

-Thương binh: 59 người.

- Bệnh binh: 07 người.

- Quân nhân TNLĐ- BNN: 01 người.

- Người phục vụ TB: 02 người.

- Thân nhân liệt sĩ: 51 người.

- Tuất hưởng ĐXCB: 06 người.

- Có công cách mạng: 147 người.

- Người có công hưởng ĐXND: 05 người

- Mẹ VNAH: 04 người.

- Người phục vụ Mẹ Việt Nam Anh hùng: 04 định suất.

- Tù đày: 72 người.

- Chất độc: 15người.

1.2.2. Lĩnh vực giải quyết việc làm và đào tạo nghề

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021, UBND xã  ban hành kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021. Do ảnh hưởng của  dịch Covid-19, đến nay chỉ có 03 lao động xuất cảnh.

 

         

 

1.3.3. Lĩnh vực chính sách có công

 

 

 Đã tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 này 20/10/2012 quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tiếp tục thực hiện triển khai Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021 giảm 16 đối tượng( Kiềm, Dồng, Khổn, Diếu, Vẽn, Khôi,Tất, Phầu,Phạm Thị Miên,Xững,Thiển,Chẻo, Trúc, Hưởng, Khanh, Nghĩa), tăng 01 đối tượng ( Hồ Thị Hường  hưởng tuất hàng tháng)

Nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu, đã tổ chức tặng 1,162 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng xã hội và hộ nghèo trên địa bàn xã, trị giá: 388,300,000 triệu đồng ( nguồn UBND tỉnh- Chủ tịch nước)

Nhân dịp 74 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2021) đã tổ chức tặng 441 suất quà cho các gia đình chính sách, trị giá 135,300,000 triệu đồng.( nguồn chủ tịch nước)

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở, trong năm 2021, có 07 nhà được hỗ trợ sữa chữa.

Đã thực hiện tốt việc chi trả tiền điều dưỡng tại nhà năm 2021 cho 88 người với kinh phí  97,680,000.

Chi tiền thờ cúng  liệt sĩ năm 2021 là 249 người, với tổng số tiền 124,500,000đồng.

Đã hướng dẫn 08 thân nhân liệt sĩ làm hồ sơ chuyển đổi người thờ cúng và hồ sơ mới, ; Lê ĐìnhThủy, Hoàng Trì, Lê  Văn Khoát,Phan Tuấn, Lê Dương, Văn Thị Gái, Văn Đức Nin, Văn Thị Thí.

 

 

1.4.4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, giảm nghèo, trẻ em

Đã tổ chức giải quyết tốt chính sách xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đến nay có 316 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. Tăng 30 đối tượng, giảm 27 đối tượng. Tiếp nhận 05 hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

 

 

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020( áp dụng năm 2021) là 108 hộ, tỷ lệ 7,3%; hộ cận nghèo 109, tỷ lệ 7,37%. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 15/01/2021 theo hướng dẫn của huyện.

Đã hoàn thành việc mở tài khoản cho đối tượng bảo trợ xã hội  298  /313 đạt 93,27%.

Lập  danh sách Hộ nghèo thuộc đối tượng BTXH gửi phòng: 57 hộ.

Đã phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện trao 02 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên  học giỏi trên địa bàn xã(Quỹ bảo trợ trẻ em và tổ chức Zhishan tài trợ)

Đã tặng quà mừng thọ của Chủ tịch Nước cho 03 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn (5 mét vải lụa và 700.000 đồng/cụ); tổ chức tặng quà Mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 06 cụ tròn 90 tuổi, mỗi xuất trị giá 650.000đồng/cụ, trị giá 3,9 triệu đồng.Các cụ tròn 70,75,80,85,95 là 79 cụ, mỗi xuất 200.000đồng/cụ, trị giá 15,800,000đồng.

        1.5.5. Lĩnh vực Thủ quỹ

Thực hiện việc chi tiền theo lệnh chi của Chủ tài khoản, quản lý các khoản thu, chi ngân sách xã đúng theo quy định của Luật Ngân sách.

2. Bà Văn Thị Phương- Công chức Tư pháp - Hộ tịch ( phụ trách chứng thực)

2.1. Nội dung Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực Tư pháp và chứng thực trên địa bàn theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu UBND xã trong việc soạn thảo xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với công chức Tư pháp- Hộ tịch và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

b) Tham mưu UBND xã kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

c) Thực hiện chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; chứng thực, đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

đ) Thực hiện công tác thu lệ phí chứng thực, giao dịch hồ sơ và trả kết quả cho công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định; Phụ trách thanh quyết toán và báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí lệ phí tại Bộ phận TN& TKQ hàng tháng theo quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

          f) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

2.2. Tình hình và kết quả đạt được

2.2.1. Đã tích cực tiến hành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc UBND xã. Đã Tham mưu cho Ủy ban xã Ban hành các Kế hoạch sau:

- Kế hoạch số 09 ngày 06/01/2021 về việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật năm 2021.

- Kế hoạch số 05 ngày 04/01/2021 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2021.

- Kế hoạch số 87 ngày 04/12/2020  về việc xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật 2021.

2.2.2. Đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Xã Quảng Thái.

Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đã phối hợp với Công an tổ chức 01 lớp tuyên truyền về Luật Luật Cư trú và Luật phòng cháy chữa cháy với 50 người tham gia.

Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền.

Nhận và cấp phát tờ rơi đến bà con nhân dân có nội dung liên quan đến pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã.

Tủ sách, ngăn sách pháp luật vẫn được duy trì tuy nhiên số lượt người đọc sách pháp luật thấp; chủ yếu một số ngành cần tìm hiểu sâu liên quan đến công tác chuyên môn.

2.2.3.Thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực Hợp đồng, giao dịch.

Từ ngày 10 tháng 10 của năm 2020  đến 30 tháng 09 năm 2021.

Đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nội dung sau: 1.028 hồ sơ.

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 796 hồ sơ.

- Chứng thực chữ ký: 176 hồ sơ.

- Chứng thực giao dịch hợp đồng: 56  hồ sơ.

2.2.4. Đã triển khai thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của xã theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;

Đã thực hiện nghiêm túc việc nộp lệ phí vào ngân sách xã theo quy định.

Báo cáo và Quyết toán  tình hình sử dụng biên lai thu phí với cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm đúng theo định kỳ mà cơ quan Thuế quy định.

Từ ngày 10 tháng 10 của năm 2020  đến 30 tháng 09 năm 2021

Đã sử dụng 1.209 số biên lai để thu phí tại bộ phận một cửa xã với số tiền 30.935.000 đ và đã nộp vào ngân sách xã theo đúng quy định.( có bảng kê kèm theo).

2.2.5.Đã cập nhật, đăng tải tin bài các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực Tư pháp lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điện tử , văn bản chuyên ngành của xã .

3. Ông Lê Hùng- Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường: Phụ trách Quản lý Đất đai- Quy hoạch- Xây dựng

3.1. Nội dung Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã, huyện và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã;

b) Tham mưu UBND xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện thủ tục hành chính trong tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp và biến động về đất đai trên địa bàn;

-  Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. Theo dõi biến động đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu liên quan về đất đai;

c) Tham mưu UBND xã thẩm tra, lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó;

          d) Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Thường xuyên, chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và phối hợp với Trưởng công an công tác trong xử lý kịp thời hoạt động khai thác tài nguyên đất đai trái phép;

e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định;

          ê) Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân, các mốc địa giới;

          f) Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý;

          g) Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng;

          h) Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai;

i) Tham mưu UBND xã quản lý các mốc giới, lộ giới, chỉ giới xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

j) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trực tiếp phụ trách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (khu vực Trung tâm xã, dọc tỉnh lộ 4B, 11C, khu vực trang trại) và các công trình công cộng khác trên địa bàn; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng công trình kiến trúc trên địa bàn được phân công theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, tu bổ, bảo vệ các công trình kênh mương, giao thông nội đồng, bờ vùng, giao thông, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, công trình và cơ sở hạ tầng tại địa phương.

l) Tham mưu thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách, lưu trữ các tài liệu về chuyên môn và xây dựng các báo cáo về quản lý công tác xây dựng, giao thông

m) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương;

n) Thực hiện việc thống kê, theo dõi, giám sát tình hình khai thác, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn. Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đối với việc phát triển kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi sinh môi trường.

o) Tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và mội trường theo quy định của pháp luật; phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, PCT UBND phân công.

          q) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

3.2. Tình hình và kết quả đạt được

3.2.1.Tổng diện tích tự nhiên toàn xã            1.804,92 ha. Trong đó:

         - Đất nông nghiệp:                                  893,54 ha,

         - Đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất:      244,47 ha

         - Đất phi nông nghiệp:                            774,31 ha;

         - Đất chưa sử dụng:                                  136,28 ha;

         3.2.2 Công tác Lập hồ sơ địa chính, sổ Mục kê, và hồ sơ địa giới hành chính.

  • Đã lập đầy đủ sổ địa chính, sổ mục kê toàn bộ các thủa đất của xã. ( Gồm 01 bộ)
  • Hồ sơ địa giới hành chính và bản đồ địa giới hành chính và các hồ sơ liên quan về địa giới hành chính. ( 01 bản). 

3.2.3.Công tác phối hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ:

- Đã phối hợp Đơn vị tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ, đến nay đã hoàn thành phần đo đạc và chỉnh lý bản đồ.

 - Hiện nay đã hoàn thành công tác kê khai cấp giấy CNQSD đất: đã kê khai toàn bộ 7/7 thôn trên địa bàn toàn xã.

- Đã xét duyệt đề nghị cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp theo Nghị định 64 là: 1037 hộ; gồm 3.371 hồ sơ.

+ Trong đó:     - Hồ sơ chính chủ là: 2.131 hồ sơ.

                               - Không chính chủ là: 1.240 hồ sơ

                               - Đã được cấp giấy là: 284 sổ

3.2.4 Thực hiện báo cáo, kiểm kê đất đai, đăng ký kế hoạch sử dụng đất.

- Đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai , đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đã lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm và kế hoạch sử dụng đất năm năm 2021-2025,đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng giá đất giai đoạn  2021-2025 ,đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3.2.5.Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn.

 - Các trường hợp xin cấp đổi cấp lại GCNQSD đất thì hướng đã lập hồ sơ xin đo đạc cấp đổi cấp lại.

3.2.6.Công tác phối hợp quản lý các mốc lộ giới, chỉ giới xây dựng.

- Thường xuyên phối hợp với ban quản lý đường bộ lập biên bản đối với các hộ có hành vi lấn chiếm lộ giới giao thông dọc các trục đường tỉnh lộ.

3.2.7. Công tác thu hồi, chi trả tiền bồi thường hổ trợ hoa màu và tài sản khác khi nhà nước thu hồi đất:

­- Đã lập biên bản họp thỏa thuận chi trả tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất của các khu dân cư xen ghép.

3.2.8. Công tác đo đạc lập bản vẽ phân lô đấu giá QSD đất và tổ chức .

- Đã phối hợp Chi nhánh VPĐKĐĐ  huyện đo đạc, lập bản vẽ phân lô các khu dân cư xen ghép (đã được UBND huyện phê duyệt 03 khu vực gồm khu xen ghép Đông Hồ, khu xen ghép Lai Hà và Khu xen ghép Trung Kiều) để dưa vào đấu giá QSD đất các năm tiếp theo.

3.2.9. Giải quyết tranh chấp đất đai.

-  Đã giải quyết 08 đơn trình và tranh chấp của của các hộ liên quan đến đất đai

- Còn lại 03 đơn đề nghị xác định lại ranh giới thửa đất mới tiếp nhận chưa giải quyết.

4. Ông Trần Nam Thanh- Công chức Văn phòng Thống kê- Tổng hợp

4.1. Nội dung Kiểm tra việc tham mưu UBND xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu UBND xã quản lý chung các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân,  phụ trách theo dõi, tổng hợp chung các hoạt động trên lĩnh vực Kinh tế- xã hội; lĩnh vực thi đua - khen thưởng, tổ chức cán bộ và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng các quy chế, chương trình công tác, các quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã; xây dựng các kế hoạch, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ 6 tháng, năm, nhiệm kỳ; các dự thảo văn bản và các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo sự phân công của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

b) Tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân xã.

c) Tham mưu xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

d) Tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

          đ) Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cho công việc Ủy ban nhân dân;

e) Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo trình tự, nội dung và thể thức được quy định, đề xuất phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung công việc của các tổ chức, cá nhân liên quan. Phụ trách công tác Văn phòng của HĐND- UBND xã; Tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trưởng thôn theo quy định của pháp luật và công tác được giao;

g) Trực tiếp quản lý, theo dõi chung về việc sử dụng con dấu UBND và dấu tên của lãnh đạo UBND xã;

e) Quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức; phối hợp với công chức Tài chính- Kế toán đề nghị xét xếp lương, nâng lương, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức theo quy định pháp luật;

ê) Tham mưu phụ trách công tác thi đua- Khen thưởng của xã.

f) Quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của cơ quan UBND xã.

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

h) Cập nhật, đăng tải công khai các thông tin, tài liệu, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Trang TTĐT, trang điều hành tác nghiệp.

i) Phụ trách công tác theo dõi, chấm công đối với cán bộ, công chức thuộc UBND xã.

k) Theo dõi, tổng hợp số liệu có liên quan các lĩnh vực Nội chính, Quốc phòng -An ninh, Tôn giáo, Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường và công tác phòng chống thiên tai.

4.2. Tình hình và kết quả đạt được

4.2.1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ

         Ngay đầu nhiệm kỳ, Bản thân đã tham mưu xây dựng nội quy quy chế hoạt động của Cơ quan và quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND xã và các công chức chuyên môn trơn UBND xã;

         Căn cứ vào quy chế hoạt động của UBND xã trong nhiệm kỳ và các quy định khác của Thường trực UBND xã. Với chức năng là Văn phòng UBND xã, bản thân  luôn thể hiện được vai trò tham mưu cho Thường trực UBND xã trong công tác chỉ đạo điều hành; hàng tháng, quý trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các ban ngành trong UBND xã về nhiệm vụ được giao.

          Bản thân đã tổng hợp, phân tích số liệu để xây dựng các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND xã trong từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm để UBND xã có cơ sở để báo cáo với cấp trên, đồng thời có cơ sở chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của Thường trực UBND xã đối với nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội, An ninh- quốc phòng, CCHC và các nhiệm vụ khác tại địa phương.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã trong việc tổ chức soạn thảo các văn bản hành chính trình cấp có thẩm quyền, làm báo cáo gửi lên cấp trên và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các nội dung khác:

 Trong thời gian qua, Văn phòng UBND xã đã tham mưu xây dựng và ban hành gồm:  1716 văn bản đi:

Trong đó:  - Quyết định:    325                        

                  - Tờ trình:         110               

                  - Báo cáo:         257

                  - Kế hoạch:       132                      

                  - Nghị quyết:    20

                Và các loại Công văn 505, thông báo 155 và các loại giấy mời khác.

Văn bản đến: 2197 hồ sơ trên môi trường mạng

Chất lượng xử lý các thông tin rõ ràng, cụ thể và kịp thời.

- Văn phòng theo dõi giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan và cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và cán bộ khi vắng mặt hoặc nghỉ thì có xin phép.

- Công tác đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ giúp Hội đồng nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác chuẩn bị và tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công; tổ chức các kỳ họp HĐND đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và 6 tháng đầu năm, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức cuộc họp theo tháng, quý triển khai thường xuyên đảm bảo đúng quy định.

   - Giúp Ủy ban nhân dân xã trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:

   Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021 trên địa bàn xã Quảng Thái không xảy ra các vụ việc đoàn đông người đến gặp lãnh đạo xã và không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 Đã có kế hoạch chủ động và phối hợp với Ban tiếp công dân huyện phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND tại trụ sở UBND xã Quảng Thái vào ngày 18/3/2021, tại Hội trường UBND xã Quảng Thái, có 4 lượt công dân đến dự và có các nội dung liên quan: Kiến nghị liên quan đến việc chi trả chế độ của Nhà nước hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Fosmosa  khi được tham gia đào tạo bằng lái xe mô tô B2; Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ; Kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai giữa các vùng giáp ranh của xã Quảng Lợi và xã Quảng Thái.

 Trong thời gian qua, UBND xã đã tiếp nhận 14 đơn kiến nghị của công dân về việc liên quan xác định ranh giới đất vườn và tranh chấp đất đai, đã chuyển các bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

- Công tác bảo quản và sử dụng khuôn dấu được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình huống mất mát, hư hỏng; việc bảo quản, lưu trữ các hồ sơ của UBND xã đúng theo các quy trình và quy định của cấp trên.

 - Thường xuyên tham mưu cho CT UBND xã về sự biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức. Hiện UBND xã có 34 cán bộ, công chức, trong đó: cấp trên giao định biên 21 (chưa bố trí CC CHTQ sự xã, có 01 đội viên đề án 500), 09 cán bộ bán chuyên trách, 03 CB hợp đồng. Công tác đề nghị xét xếp lương, nâng lương, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức theo quy định pháp luật trong năm: 03 hồ sơ nâng lương;

- Đã Tập trung công tác tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023 hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Giúp Uỷ ban nhân dân theo dõi việc thực hiện hế hoạch, chương trình:

Thường xuyên tham mưu cho UBND xã đã triển khai xây dựng chương trình trọng điểm hàng năm, kế hoạch Kinh tế xã hội hàng năm;

- Đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai phương án, kế hoạch năm 2021.

 - Công tác thi đua, khen thưởng: trong năm đã tham mưu UBND xã khen thưởng gồm 56 cá nhân, khen thưởng cho 07 tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý nhà nước về thanh niên được triển khai theo dõi thường xuyên.

 

II. Những tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt đang tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, đó là:

1.Đối với bà Nguyễn Thị Cúc Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách Lao động- Chính sách- xã hội kiêm Thủ qũy

        Có 02 đối tượng chính sách từ trần đã lâu nhưng chưa lập hồ sơ mai táng phí và 3 tháng tiền lương; Ông Trần Xững, hưởng tuất liệt sĩ, có công. Bà Trần Thị Chẻo hưởng có công.

2.Đối với với bà Văn Thị Phương- Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Do tình hình dịch bệnh Covid nên công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế.

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành còn nhiều hạn chế.

3. Ông Lê Hùng- Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường: Phụ trách Quản lý Đất đai- Quy hoạch- Xây dựng

Còn lại 03 đơn đề nghị xác định lại ranh giới thửa đất mới tiếp nhận chưa giải quyết.

- 01 trường hợp đỗ đất lấn chiếm đất đai chư giải quyết xong vì do vào mùa mưa lụt gia đình không thể múc đất để trả lại mặt bằng.

4. Ông Trần Nam Thanh- Công chức Văn phòng Thống kê- Tổng hợp

- Với chức năng là Công chức Văn phòng UBND xã nhưng chưa thường xuyên nhắc nhở cho toàn thể cán bộ, công chức đeo thẻ công chức khi làm việc tại cơ quan.

          - Hiện nay vẫn có một số cán bộ, công chức chưa chấp hành lề lối, giờ giấc, tác phong làm việc vẫn còn xảy ra, đặc biệt cán bộ khi vắng mặt không có xin phép nhất là rơi vào buổi chiều. Một số cán bộ còn thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài sản, thiết bị máy móc, phòng làm việc. Đã làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan.

- Việc tham mưu tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc đến các bộ phận chuyên môn: Việc tham mưu của một số cán bộ, công chức trên lĩnh vực chuyên môn vẫn chưa chủ động, thiếu nhạy bén; xử lý các công việc được phân công trên hệ thống văn bản điều hành vẫn còn nhiều văn bản quá hạn, đặc biệt là VB mang tính YKCĐ đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Thường trực UBND xã.

III. Nhiệm vụ trong thời gian tới

  Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của công chức; trong thời gian tới, UBND xã yêu cầu các công chức có liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kịp thời tham mưu UBND xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do các nhân phụ trách từng lĩnh vực được UBND xã phân công. Đồng thời phối kết hợp với các công chức có liên quan thực hiện tốt quy chế hoạt động nhiệm kỳ của UBND xã.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm và theo dõi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội để Thường trực UBND xã kịp thời có kế hoạch để chỉ đạo điều hành.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

4.Thực hiện tốt  nhiệm vụ theo dõi giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ cương hành chính.

5.Khắc phục những mặt hiện còn tồn tại, hạn chế để phát huy hết năng lực và hiệu quả công việc trong thời gian tới. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2021, Ủy ban nhân dân xã báo cáo và kính đề nghị UBND huyện và phòng Nội vụ huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.363.020
Truy cập hiện tại 5.539