Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Ngày cập nhật 12/10/2021

Thực hiện quy định báo cáo định kỳ, Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Trạm y tế xã Quảng Thái đã tham mưu báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm quý III.2021

1. Dân số: 4742                                    4. Số cơ sở SXCBTP :03

2. Diện tích     :..............................            5. Số cơ sở KDTP: 15

3. Số thôn/bản:.07                                     6. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 14

II. Công tác chỉ đạo:                                                                        Có       Không

1. Có BCĐLN VSATTP do Lãnh đạo UBND làm trưởng Ban:             x    

2. Hội nghị BCĐ liên ngành:            * 6 tháng/lần.                          x    

                                                            * 1 năm/lần.                                          

                                                            * Không.                                            

                                                                                                             Có      Không

3. Quyết định, chỉ thị về VSATTP:                                                  x           

4. Công văn về VSATTP:                                                                 x    

5. Kế hoạch đảm bảo VSATTP:                                                      x    

6. Hội nghị triển khai và tổng kết:                                                   x    

III. Các hoạt động:

1. Tuyên truyền giáo dục:

TT

Hoạt động

Số lượng/buổi

Số người nghe/phạm vi bao phủ

1.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động

00

00

2.

Nói chuyện

00

00

3.

Tập huấn

00

 

4.

Hội thảo

00

 

5.

Phát thanh

30

                  2800

6

Sản phẩm truyền thông:

 

 

- Băng rôn, khẩu hiệu.

00

 

- Tranh áp - phích.

 

 

- Tờ gấp.

30

 

- Băng, đĩa hình.

01

 

- Băng, đĩa âm.

01

 

- SP Khác:...

 

 

7

Hoạt động khác:...

 

 

2. Công tác kiểm tra, thanh tra:

2.1. Số đoàn :  0 thuộc huyện .thuộc xã

2.2. Kết quả:

TT

Cơ sở thực phẩm

TSCS

hiện có

Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra

Số cơ sở đạt

Tỷ lệ đạt (%)

1.

CS Sản xuất chế biến TP

03

 03

03

       100

2.

CS Kinh doanh tiêu dùng

15

10

10

100

3.

CS Dịch vụ ăn uống

14

5

05

100

Cộng (1+2+3)

32

18

18

100

4.

Số cơ sở vi phạm

0

 

 

 

5.

Xử lý

 Số cơ sở bị cảnh cáo

00

 

 

 

Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền

0

 

 

 

Số cơ sở bị huỷ SP

Loại SP/SL

0

 

 

 

Cơ sở bị đóng cửa

0

 

 

 

Khác

        0

 

 

 

3. Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

TT

Loại cơ sở thực phẩm

Số cấp mới

Luỹ tính

Ghi chú

1.

Thức ăn đường phố

0

 

 

2.

 

0

 

 

3.

 

0

 

 

4. Ngộ độc thực phẩm:

TT

Tác nhân

Số vụ

Số mắc

Số chết

1.

NĐTP do vi sinh vật

00

00

00

2.

NĐTP do hoá chất

00

00

00

3.

NĐTP do TP bị biến chất

00

00

00

4.

NĐTP do độc tố tự nhiên

00

00

00

Cộng

 

 

 

5. Xây dựng mô hình điểm VSATTP:

TT

Tên mô hình

Số lượng

Kết quả

1.

Thức ăn đường phố

 

 

2.

 

Truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP, FBDs

00

 

3.

 

Làng văn hoá sức khoẻ phòng ngừa NĐTP, FBDs

 

 

4.

Khác

 

 

 

Chợ điểm VSATTP.

Bếp ăn tập thể.

Trường học.

Rau sạch.

Chăn nuôi sạch.

Khác........................

01

  01

 

 

6. Kinh phí:

TT

Nội dung chi

Trên cấp

Hỗ trợ của UBND xã

Hỗ trợ của DN

Cộng

1.

Tuyên truyền giáo dục.

0

0

0

0

2.

Kiểm tra, thanh tra.

0

0

0

0

3.

Mua trang thiết bị, dụng cụ.

0

0

0

0

4.

Mô hình điểm.

0

0

0

0

5.

Điều tra ngộ độc, giám sát.

0

0

0

0

6.

Xét nghiệm.

0

0

0

0

7.

Khác........................

0

0

0

0

7. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm: Nhìn chung tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong 03 tháng qua đảm bảo tương dối tốt, chưa xảy ra trường hợp ngộ độc nào. Qua kiểm tra một số cơ sở chưa đảm bảo đủ các yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm

2. Yếu kém, tồn tại: 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.338
Truy cập hiện tại 243