Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình thực hiện hoạt động văn hóa xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ IV năm 2021
Ngày cập nhật 19/10/2021

Thực hiện Báo cáo số 202/BC-PVHTT ngày 08/10/2021của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền về  Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động văn hóa, thông tin quý III và phương hướng, nhiệm vụ IV năm 2021, UBND xã báo cáo tình hình cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện hoạt động quý III năm 2021

1. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan

- UBND xã các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước như: tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thái lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2021). Đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại trung tâm xã và các thôn, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019.

2. Lĩnh vực Bảo tồn, Bảo tàng

- Phối hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai một số nội dung tại  xã để chuẩn bị thực hiện việc số hóa tài liệu Hán Nôm ở các họ, tộc, làng trên địa bàn xã trong thời gian đến.

- Đã phối hợp điều tra, cung cấp thông tin các nghệ nhân Nghề may đo áo dài truyền thống và người thực hành di sản ẩm thực Bún bò Huế  nhằm phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

          3. Lĩnh vực Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lĩnh vực Gia đình

 - Tham mưu Kế hoạch kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu các cơ quan, đơn vị, thôn văn hóa năm 2021; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn.

- Phối hợp với Phòng VHTT dựng panô tuyên truyền nội dung hương ước, quy ước thôn văn hóa tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã.

4. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

- UBND các xã đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành chỉnh trang, sắp xếp, bó gon, thu hồi cáp hệ thống cáp viễn thông, dây thuê bao, dây điện tại các tuyến đường chính trên địa bàn xã, nhằm tạo mỹ quan môi trường đô thị và nông thôn, hạn chế tai nạn khi ngươi dân tham gia giao thông.

- UBND xã đề xuất các giải pháp đầu tư, nâng câp hệ thống Đài truyền thanh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin-Viễn thông; UBND xã đã xây dựng Quy chế hoạt động Đài truyền thanh đảm bảo theo Quyết định 29 của UBND tỉnh.

5. Hoạt động quản lý Nhà nước khác

- Ban hành các văn bản bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các đợt kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng, cơ sở thể thao trên địa bàn xã trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh vi phạm phải khắc phục và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

- Thường xuyên cập nhật viết tin, bài, ảnh...lên trang thông tin điện tử xã.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thái lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021). Đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn triển khai xây dựng Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Làm việc với BCĐ phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các thôn.

3. Phối hợp Đoàn kiểm tra kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu thôn văn hóa.

          4. Tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND xã.

5. Phối hợp Phòng VH&TT tiến hành thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

6. Triển khai thực hiện một số hạng mục trong Dự án xây dựng “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã Quảng Thái” giai đoạn 2021-2023.

III. Khó khăn, vướng mắc:

         - Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động còn hạn chế.

          IV. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đề nghị cấp trên  quan tâm bố trí kinh phí để hoạt động.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện hoạt động Văn hóa xã hội quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.255
Truy cập hiện tại 1.130