Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh
Ngày cập nhật 19/10/2021

Thực hiện Công văn số 1837/UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai cấp phát Thẻ và giám sát Thẻ kiểm soát dịch bệnh; nhằm để phát huy hiệu quả của Thẻ kiểm soát dịch bệnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND xã báo cáo tình hình triển khai như sau:

- UBND xã đã huy động lực lượng Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, tình nguyện viên đến từng hộ gia đình để tiến hành tạo, cấp phát Thẻ kiểm soát dịch bệnh cho người dân, phấn đấu đến ngày 15/10/2021 tỷ lệ Thẻ được cấp phát 4.105 thẻ/ 4328 dân số, đạt 95%.

- Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo CBCC thực hiện việc quét thẻ khi đến làm việc 1 ngày 2 lần vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều. Đồng thời hướng dẫn cho người dân thực hiện nghiêm túc việc quét thẻ khi đến giao dịch TTHT hoặc đến làm việc tại UBND xã. Mặc khác, UBND xã đang tiến hành lắp đặt thêm 01 máy quét thẻ tại UBND và 01 máy quét thẻ tại chợ Nịu để triển khai việc quy định quét thẻ khi đến mua sắm, tham quan tại chợ Nịu.

          - Đến nay, UBND xã đã in ấn xong và cấp 4.105 thẻ cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

STT

Thôn

Số thẻ đã tạo

01

Đông Hồ

945

02

Trằm Ngang

417

03

Lai Hà

525

04

Tây Hoàng

605

05

Nam Giảng

385

06

Trung Làng

752

07

Trung Kiều

473

Tổng:

4.105

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.870
Truy cập hiện tại 990