Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái năm 2021
Ngày cập nhật 02/11/2021

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giai đoạn 2016 - 2025; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020;

   Thực hiện Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền; Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm năm 2021;

  Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021 như sau:

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội

Quảng Thái là một trong những xã nằm trong vùng Bãi ngang ven biển thuộc huyện Quảng Điền, là xã đồng bằng chiêm trũng ven phá Tam giang ở cuối hạ lưu sông Ô Lâu, nằm về phía Tây Bắc của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích đất tự nhiên 1810,74 ha, trong đó đất nông nghiệp toàn xã đến nay có 986,47 ha chiếm 54,4 % tổng diện tích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp là 795,88 ha chiếm 43,9%, đất chưa sử dụng là 28,39ha, chiếm 1,5%. Diện tích mặt nước là 284 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản là 17,8ha chủ yếu là trên phá Tam giang và một số ao hồ.

Toàn xã gồm có 7 thôn với 1.468 hộ và 5.065 khẩu; có 2 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Tam Giang và Thống Nhất. Có 03 trường học đóng trên địa bàn bao gồm: Trường trung học cơ sở; Trường tiểu học cơ sở 1, 2 và trường mầm non Quảng Thái. Trên địa bàn có 02 niệm Phật đường với trên 400 bà con tham gia. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm ≤ 5%, đa số người dân phụ thuộc vào nông nghiệp, ngư nghiệp, một số khác kinh doanh tiểu thủ công nghiệp và lao động tự do.

2. Kết quả thực hiện

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã cử cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ như sau:

          - Đang tham gia các lớp Đại học : 03 người.

          - Đã hoàn thành và nhận chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 03 người.

          - Đang tham gia học Trung cấp lý luận chính trị: 04 người.

            - Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức kỹ năng như bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, nghiệp vụ công tác Mặt trận, nghiệp vụ công tác các hội đoàn thể hơn 35 lượt người. Đánh giá: có trên 90% cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của UBND  xã được cử đi tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công vụ do cấp trên tổ chức.

            Trên đây là Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.840
Truy cập hiện tại 980