Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và chương trình công tác của UBND xã tháng 12/2021
Ngày cập nhật 01/12/2021

Qua soát xét tình hình, UBND xã thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và chương trình công tác tháng 12/2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          Trong tháng 11/2021, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, các công chức thuộc UBND xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm; chỉ đạo đôn đốc tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2021; do trong thời gian qua lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng lớn cho công tác chăn nuôi của người dân. Đặc biệt là các hộ chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại trên địa bàn chưa mạnh dạng đầu tư để tăng đàn. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

     2. Xây dựng, tài nguyên môi trường và tiểu thủ công nghiệp

  - Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai và hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công các công trình trong kế hoạch năm 2022.

 Thường xuyên phối hợp với Ban quản lý đường bộ lập biên bản đối với các hộ có hành vi lấn chiếm lộ giới giao thông dọc các trục đường tỉnh lộ. Phối hợp các ban nghành liên quan họp thống nhất giá đền bù, đo đạc, lập bản vẽ phân lô các khu dân cư xen ghép để dưa vào đấu giá QSD đất các năm tiếp theo.

 - Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn. Đến nay, đã nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 656 hồ sơ theo quy định.

- Trong năm, được hướng dẫn cấp trên, các cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng đề án trình cấp trên hỗ trợ nguồn vốn khuyến công tỉnh có cơ sở của ông Hoàng Đình Lâm, Tây Hoàng, xã Quảng Thái đã được Sở Công thương phê duyệt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thể người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chỉ đạo việc phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị trường học, các bãi tập kết xe rác, các trục đường chính các thôn, tại các chợ, các nơi công cộng.

Chỉ đạo tổ thu gom rác, thu gom rác tại các điểm không để rác tồn đọng đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

3. Văn hóa – Xã hội

- Chỉ đạo cho các trường học triển khai rà soát cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học để có kế hoạch tiến hành chống xuống cấp, bổ sung trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của năm học. Thường xuyên nắm số lượng học sinh hằng ngày để có kế hoạch vận động học sinh; Tích cực huy động số lượng học sinh vào học đúng thời gian, đảm bảo 100% kế hoạch được giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra. Tiếp tục xây dựng các chuyên mục phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khoẻ cho nhân dân và tuyên truyền vận động  cho nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

- Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác rà soát, đánh giá chất lượng làng, thôn văn hóa ngày càng thực chất, hạn chế được bệnh hình thức trong khâu đánh giá; Đồng thời chuẩn bị hồ sơ  đề nghị cấp trên công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

-  Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo hướng dẫn của các cấp.

 4. Quốc phòng- An ninh

-  Đã thực hiện tốt công tác Hoàn chỉnh danh sách độ tuổi 18-25 và 26-27 đối với nam công dân đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2022, rà soát phúc tra đăng ký Dân quân rộng rãi trên địa bàn xã.

Đăng ký vắng mặt chuyển NVQS cho các sinh viên trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao Đẳng năm 2021; Điều động 05 đ/c lực lượng Dân quân tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại khung cách ly T16 (ký túc xá Trường bia), từ ngày 04/11/2021 đến nay; rà soát lập danh sách thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển NVQS chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2022; chuẩn bị mọi mặt cho công tác kiểm tra của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc, phòng năm 2022.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định, giữ vững. Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ tài sản. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của cấp trên về việc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư.

Xây dựng kế hoạch triển khai  công tác lập hồ sơ đề nghị cấp trên xét công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an toàn về anh ninh trật tự theo hướng dẫn Thông tư 23/BCA. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tổ chức các đợt cao điểm an toàn giao thông cho học sinh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  5. Công tác cải cách hành chính

 Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

      Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã.

   Trong thời gian qua, bộ phận Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 69 hồ sơ, chứng thực bản sao từ bản chính 28 trường hợp, chứng thực chữ ký 11 trường hợp, chứng thực giao dịch 10 trường hợp, công tác hộ tịch 20 trường hợp.

    Bộ phận Địa chính đã tham mưu tổ chức giải quyết các kiến nghị của công dân về xác định ranh giới đất vườn tại các khu dân cư.

     Bộ phận Văn hóa xã hội đã tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ chuyển lên cấp trên giải quyết 09 hồ sơ. Đã số hóa và lấy ý kiến hài lòng khách hàng đạt 100 %.

 II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

 1. Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung nên một số sản phẩm nông nghiệp giá có giảm, tiêu thụ chậm.

 2. Do tình hình dịch Covid-19 nói chung trong thời gian qua diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

 3. Việc phối hợp giữa đơn vị tư vấn chưa chặt chẽ nên tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp theo Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm.

     III. NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021

     Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11; UBND xã xác định chương trình công tác tháng 12/2021 tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các HTX tiến hành triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, đặc biệt là rà soát và triển khai kế hoạch thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020 tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn; bám vào khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022 và các giải pháp khôi phục nuôi trồng thủy sản.

2. Tiếp tục theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu 2021.

3. Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau bão lũ, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do các đợt bão, lũ vừa qua gây ra; kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng quy định; khẩn trương khắc phục hư hỏng hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

4. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai phải hoàn thành công trình, không thể xây dựng dở dang.

Tập trung đôn đốc các Đơn vị tư vấn có liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục (dự toán, thiết kế) để trình huyện thẩm định, phê duyệt nhằm chuẩn bị tốt cho việc đầu tư xây dựng trong năm 2022.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Xúc tiến lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị liên quan đến đất đai. Tiếp tục chỉ đạo hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021; Hoàn thiện bản vẽ phân lô xen ghép để chuẩn bị nguồn quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó quan tâm đẩy mạnh thu nợ các khỏan thu theo quy định.

7. Tổ chức kiểm tra phương án, kế hoạch khắc phục hệ thống đê, đập, các công trình thủy lợi HTX đang quản lý, chủ động gia cố, nâng cấp đồng thời chủ động xử lý, huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục sự cố gây hư hỏng, chú trọng công tác dọn bèo Tây trên các diện tích ruộng để kịp thời phục vụ cho việc sản xuất vụ Đông Xuân. theo kế hoạch.

8. Chỉ đạo các trường học tổ chức tốt kế hoạch giảng dạy cho năm học 2021-2022 theo kế hoạch. Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

9. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

10. Tham mưu cho UBND xã, tổ chức chặt chẽ công tác khám tuyển cho nam thanh niên đủ điều kiện khám tuyển 2021, Sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Đồng thời tham mưu xây dựng các Kế hoạch QS-QP theo hướng dẩn của trên.

 11. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm nay của xã loại tốt.

   12. Chỉ đạo các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND xã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

13. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới  được ban hành đến tận toàn thể cán bộ và nhân dân.

14. Chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021-2022. Đồng thời triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập đối với các cán bộ, công chức trong cơ quan thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cấp trên.

15. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức để tham mưu cho UBND, HĐND xã xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 3- HĐND xã khóa IX.

 

Trên đây là tình hình thực hiện công tác Tháng 11 và chương trình công tác Tháng 12 năm 2021. UBND xã yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc../.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.310
Truy cập hiện tại 1.156